Når en har et ledsagerbevis kan en ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

De fleste kommunene i Norge tilbyr ledsagerbevis, men dette er ikke noen lovpålagt tjeneste som tilbys av alle. 

Mer informasjon om ordningen kan du lese her:

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/ledsagerbevis

Skjermbilde av nettsiden til HelseNorge som omtaler ledsagerbevis