Logoen til Frivillighetens år 2022Frivillighetens år 2022 er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding (St.meld. 10 2018-2019). I denne meldingen er det overordnede målet å bidra til økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Mange er med i frivilligheten, men blant barn, ungdom og voksne med en nedsatt funksjonsevne, eller som har andre bistandsbehov er det fortsatt mange som faller utenfor. Skal en lykkes med målsetningen er godt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner en viktig suksessfaktor.

I arbeidet med å organisere tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er samarbeidet med frivillig sektor viktig. Oppfordrer derfor alle dere som arbeider med å følge opp disse tjenestene til å tenke igjennom hvordan dere kan planlegge og markere året sammen med lokale frivillige organisasjoner.

Markeringen av Frivillighetens år 2022 skal foregå nasjonalt, regionalt og lokalt. Frivillighet Norge som har ansvar for å planlegge og lede markeringen har allerede invitert over 100.000 lokale lag og foreninger rundt om i Norge til å være med på markeringen.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har sagt ja til å være høy beskytter for Frivillighetens år 2022. Du kan lese mer om Frivillighetens år 2022 her:

https://frivillighetensar.no/