Bilde av Jorunn Sagen OlsenPrisvinnen ble svært overrasket og rørt når det gikk opp for henne at hun var den som skulle tildeles denne prisen som skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene.

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Her er juryens begrunnelse for å gi prisen til Jorunn Sagen Olsen: 

Prisvinneren representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. I arbeidet som leder av Vennesla frivilligsentral arbeidet prisvinneren systematisk over lang tid med å tilrettelegge fritidstjenester. 

Prisvinneren har i nært samarbeid med frivillige organisasjoner og kommunalt ansatte i Vennesla bygget opp virksomheten ved en frivilligsentral som i dag inspirerer mange.

Prisvinneren er opptatt av å bygge lokale møteplasser. I møte med enkeltpersoner og organisasjoner stiller hun alltid tre spørsmål:

  • Hva kan vi gjøre for deg?
  • Hva kan du gjøre for oss?
  • Hva kan vi gjøre sammen?

Prisvinneren har tro på at det alltid skjer noe der mennesker samles. Hun valgte tidlig som leder av Vennesla frivilligsentral å tilrettelegge tjenester i tråd med Helsedirektoratets anbefaling som ble presentert i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 som en-til-en-tiltak, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Vennesla frivilligsentral har gjennomført flere forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med Vennesla kommune og eksterne samarbeidspartnere hvor målet har vært å finne frem til hvordan en kan etablere et samarbeid hvor en aktivt tar i bruk frivillige som en ressurs.

I dag arbeider prisvinneren som prosjektleder hos Norges frivilligsentraler med å følge opp den nasjonale satsningen «Leve hele livet». En viktig oppgave i dette arbeidet er å spre kunnskap rundt bruk av arbeidsmetoden Aktive Sammen. En metode som ble utviklet i Vennesla og som nå gjøres tilgjengelig for alle landets frivilligsentraler og andre frivillige organisasjoner i samarbeid med kommuner lokalt. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har vært en samarbeidspartner i dette arbeidet og har derfor fått følge Jorunn i dette imponerende arbeidet.

Fagjuryen er opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Jorunn Sagen Olsen er i en slik sammenheng god representant for fagmiljøet og derfor en verdig vinner. 

Jorunn Sagen Olsen har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har blitt styrket og utviklet. Hun har som ansatt ved Vennesla frivilligsentral og nå Norges frivilligsentral vært med på å utvikle en god praksis for hvordan frivillige organisasjoner og kommuner kan organisere et samarbeid.

Neste år er Frivillighetens år 2022. Juryen håper det vil gi økt oppmerksomhet rundt det viktige arbeidet som gjøres av frivillige.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021