Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Studentoppgaver


Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan bidra til nye nettverksdannelser, økt livskvalitet og rusmestring overfor deltakere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Article image

Livsglede for eldre på sykehjem

Hvordan kan et Livsgledesykehjem fremme opplevelse av livskvalitet for sine beboere. Dette forsøker vernepleier Camilla Rasch å svare på i en eksamensoppgave skrevet som student på "Videreutdanning for organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".

Article image

Utfordringer på fritiden for unge med funksjonsnedsettelser

Er fritid og fritidsaktiviteter utelukkende positive for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette er et av spørsmålene vernepleier Inga Stokke stiller seg i en studentoppgave hvor hun reflekterer over hvilken kunnskap en trenger for å gi tilrettelegging i fritidsaktiviteter.

Article image

Internkontroll av støttekontakttjenesten

Wenche Haslie er leder for en enhet med mange ansatte. Hun er opptatt av at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og helselovgivningen etterleves. Dette var tema i hennes eksamensoppgave på videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige”.

Article image

FmB - muligheter og utfordringer

Ingunn Torsrud reflekterer i denne oppgaven rundt bruk av Fritid med Bistand. Hun synliggjør her metodens muligheter og utfordringer med bakgrunn i sin praksishverdag.

Article image

Satser på fritid med Bistand

En eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" har gitt Kvinnherad kommune 3 årsverk til å arbeide etter metoden FmB over flere år.

Article image

Opplæring og veiledning av oppdragstakere

Heidi Smedsrud Hansen arbeider i tjenesten Tilrettelagt fritid i Drammen kommune. Hun er opptatt av å sikre støttekontakttjenestens oppdragstakere bedre oppfølgning.

Article image

Hva bør avlastning inneholde?

Hilde Næbb reflekterer i en studentoppgave rundt innholdet i avlastningstilbudet for ungdom. Hun etterlyser større oppmerksomhet knyttet innholdet i fritidstilbudet som gis til ungdom.

Article image

Motivasjon og fysisk aktivitet

Linda Beathe Dalane og Ingvild-Jorna Bø Abusdal, som arbeider i henholdsvis Vennesla kommune og Kristiansand kommune, synliggjør i denne studentoppgaven at motiveringsarbeid i forhold til rehabilitering handler om å finne begripelige, håndterbare og meningsfulle tiltak og mål.

Article image

Godt samarbeid mellom kommune og Røde Kors.

Kristiansund kommune har i samarbeid med Røde Kors Besøkstjeneste startet en aktivitetsgruppe for voksne mennesker med psykiske vansker. Kristin Hatmosø har gjennom en studentoppgave skrevet om dette spennende samarbeidet.

Article image

Med fokus på fritid

I denne oppgaven stilles det et spørsmål ved om sosialarbeidere kan benytte fritidsaktiviteter som er verktøy når målet er å legge til rette for at mennesker under rusrehabilitering kan få økt livskvalitet.

Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Hege Henriksen i Nedre Eiker skrev i sin eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" om hvordan en kan følge opp støttekontaktene på en bedre måte.