Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2007

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.

rune_oyen

Nettstaden www.fritidforalle.no

Sosial- og helsedirektoratet har peika ut Kristiansand kommune til å vera eit fagleg knutepunkt for fagfeltet ”Støttekontakt, kultur og fritidsdeltaking”. Nettstaden www.fritidforalle.no står sentralt i det arbeidet. Rune Øyen orienterte om den nye nettstaden www.fritidforalle.no på konferansen Fritid for alle 2007.

tangnes

Best resultat når veiledere samarbeider

Synnøve Karoline Abelone Tangnes var ferdig med masteroppgave i pedagogikk ved Det psykologiske fakultet i Universitetet i Bergen våren 2007. Det er en studie av sosialarbeidere som får til en positiv støttekontaktordning, med tittelen ”Det er flere muligheter enn hindringer”.

soldal

Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige

– Fagfolkene i kommunene har fått økt kompetanse gjennom videreutdanningen. Det fører bedre veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige, sier førstelektor Kristin Andresen Soldal.

Høgskolen i Bergen sin videreutdanning for sosialarbeidere og andre som veileder støttekontakter, avlastere og frivillige er et resultat av klare ønsker fra Sosial– og helsedirektoratet og fylkesmennene.

riise

Kurs har mykje å seia for støttekontaktane

Eva Riise er utdanna vernepleiar og har teke vidareutdanning i systemisk familieterapi. Ho har praksis frå HVPU, ungdomsheim, verna bustadar og sosialkontor, Riise er no spesialkonsulent, Avdeling for Psykisk helse i Fyllingsdalen. Eva Riise er oppteken av at det blir satsa på opplæring og rettleiing for støttekontaktar og besøksheimar i Bergen kommune.

larsen

Støttekontakter og besøkshjem gir gode fritidstilbud

Elisabeth Larsen er utdannet sosionom og har over 30 års erfaring som sosialarbeider. Hun bygger sin interesse på egne allsidige arbeidserfaringer når hun etter hovedfag i sosialt arbeid, fortsetter med doktorgradsstudier om familienes erfaringer med støttekontakt og besøkshjem som hjelpetiltak i barnevernet.

gyrid

Støttekontaktring rundt eit barn

Gyrid Langsholt er mor til ein 11 år gammal gut med a–typisk autisme. Ho meiner ”støttekontaktring” kan vera eit lågterskeltilbod til mange grupper, og reknar opp: born med diagnose, sysken av born med diagnose, born av psykisk sjuke foreldre, til barn av langtidssjuke, kreftsjuke eller døyande foreldre, born av foreldre som er avhengige av rusmiddel, born av foreldre i fengsel, born av åleineforeldre, innvandrar– og asylsøkjarborn. Ordninga kan lett organiserast i barnehagar og i dei fyrste skuleåra.

hjelmeland1

Fritid med Bistand – et skritt inn i arbeidslivet

Tina Hjelmeland er koordinator for tjenestetilbudet Fritid med bistand (FmB) i Kristiansand kommune. Hun har arbeidet med dette fagfeltet i fire år. Hjelmeland er utdannet sosionom ved Høgskolen i Agder og har tidligere jobbet på en institusjon for rusmiddelavhengige, som sosialkurator på sosialkontor, i Kristiansand fengsel og i psykisk helseteam.

hammersmark

Nettverksbygging og rekruttering av private avlastere

Besøkshjem og andre private avlastere gir et tilbud til utviklingshemmede barn og ungdom med ulikt funksjonsnivå og hjelpebehov. Felles for dem alle er at de har behov for å utvide sitt nåværende nettverk og knytte til seg flere ressurspersoner.