Skjermbilde fra utdanning.noUtdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke som driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Informasjonen om støttekontakt er kvalitetssikret av Knutepunktet Fritid for alle som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). 

Link til nettsiden finner du her: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/stottekontakt