For mange er tjenestetilbud støttekontakt avgjørende for om de vil kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne tjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Vi ønsker at nettstedet skal være en ide- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sitt tjenestettilbud. Dette ønsker vi å bidra til gjennom å formidle kunnskap på dette nettstedet, men også gjennom å være tilgjengelig som samtalepartner for alle dere som har ansvar med å organisere et fritidstilbud for andre.

Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Vennlig hilsen

anders_midtsundstad.jpg

Anders Midtsundstad
Faglig leder og redaktør