Logoen til Frivillighet NorgeFrivillighet Norge ønsker i nært samarbeid med frivillige organisasjoner å gjøre det lettere for barn og unge å finne frem til fritidsaktiviteter de ønsker å delta på. Målet er at den nye nettsiden skal ferdigstilles i løpet av 2020.

Prosjektleder Vanja Konradsen forteller at de har en klar målsetning om at nettsiden skal bidra til at flere barn og unge kommer med i en varig fritidsaktivitet fra 2021. –Formålet med nettsiden er at frivillige organisasjoner kan synliggjøre aktiviteter som barn og unge kan melde seg på. Vi ønsker at alle barn lettere skal finne noe som passer for dem, forteller prosjektlederen.

Frivillighet Norge har mange medlemsorganisasjoner. Mange av disse frivillige organisasjonene vil bidra til å presentere sine aktiviteter slik at barn og unge med ulike interesser, alder og bosted kan finne frem til en eller flere aktiviteter som de ønsker å delta på. Kriterier som pris, tilgjengelighet, forventning til dugnadsinnsats og praktisk informasjon om når og hvor de møtes, skal komme tydelig frem i presentasjonen av aktiviteten.

Alle skal gis mulighet til deltakelse

På årsmøtet i juni 2019 vedtok medlemmene i Frivillighet Norge resolusjonen «Fritidskort – inngangsbillett til felleskap»:

«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon»

Frivillighet Norge har et klart ønske om å bidra til bred og økt deltakelse i frivillige organisasjoner. De håper at den nye nettsiden også kan være et tiltak som kan styrke frivillig sektors posisjon og synlighet. Nettsiden vil om den blir brukt gjøre det enklere å finne og kontakte frivillige organisasjoner for å melde seg på varige fritidsaktiviteter. Den vil da bli et viktig redskap når regjeringen lanserer Fritidskortet i 2021 i alle landets kommuner.

For noen barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne krever dette at staten gir tilstrekkelig med ressurser til frivillige organisasjoner og at kommunesektoren har tilstrekkelig med ressurser til å samarbeide og følge opp de lokale frivillige organisasjoner. I løpet av de siste 20 årene har vi fått økt kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for fritidstjenester. De sosialpolitiske målsetningene er tydelige, men når idealene ikke blir fulgt opp med ressurser til å tilrettelegge for økt deltakelse for denne målgruppen blir det vanskelig å nå målsetningene for alle.

Collage som viser silhuetter av personer som driver med ulike aktiviteter, både idrett, musikk og annet


Relaterte artikler