Omslagsbilde til Roald Undliens doktorgradsavhandling “We just knew that we had to be a part of it”I sin avhandlingen tar Undlien utgangspunkt i Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Blant de som var frivillige under arrangementet var en gruppe elever med forskjellige typer utviklingshemning ved en lokal videregående skole, som fikk i oppgave å plukke og sortere søppel på to av arenaene. Avhandlingen følger denne gruppen før, under og to år etter arrangementet.

Avhandlingen inneholder totalt fire artikler. I første artikkel studeres sosiale entreprenørers erfaringer med å bruke Ungdoms-OL som arena for sitt arbeid. Artikkel to dreier seg om hvordan en kan tilrettelegge kvalitative intervjuer for mennesker med utviklingshemming. I artikkel tre og fire presenteres studien av gruppen med utviklingshemming som deltok som frivillige.

Noen av hovedfunnene er at frivillighet ved olympiske arrangementer har et potensial for å skape vinn−vinn effekter og samarbeid mellom personer eller organisasjoner som normalt ikke jobber sammen.

Avhandlingen kan du laste ned her: Undlien_2020.pdf

Kilde

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2656513