Skjermbilde av nettsiden Idretten skaper sjanserIdretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktiviseringstilbud hvor målet er å gi de som deltar flere rusfrie timer gjennom faste treninger i gruppe, opplever fellesskap og mestring. Særforbundene Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund har med god støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet gjennom dette prosjektet tatt et viktig samfunnsoppdrag.

I dokumentarserien til Petter Uteligger som vi denne våren kan følge på TV2 kan vi se at dette også for mange kan være starten på et liv med mindre rus. Gjennom dokumentaren følger vi deltakere i prosjektet over et år.

Mer informasjon om prosjektet kan du finne på deres hjemmeside:

https://www.idrettenskapersjanser.no/