Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2014

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Siri-Syvrud

Snakk med organisasjonene!

På Gjøvik har de samarbeidet med lag og foreninger i mange år for å integrere mennesker med utviklingshemminger. Samarbeid er en forutsetning for å få til prosjektet «Aktive muligheter», mener fritidskonsulent Siri Syvrud.

Monica-Nilsen

Får folk i gang i ei fei

Ny Giv skal vere eit fleksibelt tilbod for rusavhengige som er ute av fengsel eller behandling. Det er viktig å sette i gang aktiviteten så raskt som mogleg, seier leiar Monica Nilsen.

Hanne-Kvifte-Andresen

Måtte tenke nytt etter kjeft fra fylkesmannen

Etter at fylkesmannen påpekte avvik, har Aktiv fritid i Sørum kommune vært nødt til å tenke nytt. Når de nå skal kartlegge en ny bruker, tar de utgangspunkt i metoden Fridtid med bistand (FmB). Men synes ikke brukeren metoden passer, blir den ikke prøvd fullt ut.

Inger-Sandanger

Tempo og kontroll tærer på tilhørigheten

Har menneskene krefter igjen til å skape fellesskap og tilhørighet i norske lokalsamfunn? Effektivisering på høygir og hysterisk kontrollkulturen tar pusten fra mange innsatsvillige mennesker, tror psykiater Inger Sandanger.

Helga-Katharina-Haug

Nytenking om folkehelse: no er det brukaren sine ønskjer som gjeld!

Folkehelsa vil ligge sterkt framme i dei politiske føringane framover. Det vil bli større vekt på å meistring, nettverk og deltaking, det vil seie at å få vere saman med andre sjølv om ein ikkje greier det åleine, seier Helga Katharina Haug, assisterande avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Ole-Petter-Askheim

Samskaping - medverkning eller ansvarsfråskriving?

Professor Ole Petter Askheim åtvarar mot eit syn på fritid som ein reiskap for å oppnå målsettjingar innafor felt som omsorg, folkehelse og inkludering. Då har ikkje fritid ein verdi i seg sjølv.

Ann-Kristin-H

Flere i gruppe, mer stabilitet

Hva skjer når barn og unge med spesielle behov får seg venner? Selvtillit og selvbilde blir bedre, og som bonus til foreldrene gir det en ekstra avlastningseffekt. Det har de erfart i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.

Vestre-Toten

Slipp kulturen inn!

Det største problemet i norsk eldreomsorg er ensomhet og mangel på sosial omgang og aktivitet. Vi må tenke kultur for alle, i samarbeid med lokalmiljøet, mener kulturkoordinatoren i Vestre Toten.

Jorunn-Sagen-Olsen

God informasjonsflyt i Vennesla

I Vennesla skal dei frivillige ikkje berre vere eit namn på ein lapp. Fire gongar i året blir dei samla for sosialt og fagleg input. Slik får dei også noko tilbake for innsatsen.

Ingvild-Marie-Hilde

Meir samspel – betre folkehelse!

Korleis kan vi spele inn mot frivilligsentralen?» «Kan våre brukarar vere med i rusleturgruppa eller arbeid i kafeen?» Dei ønskjer seg meir samhandling på tvers, dei som driv Aktiv fritid i Kvinnherad i Hordaland. I Kvinnherad i Hordaland har dei fått til den tredelte løysninga.

ArnhildTaksdal-Kirkens-Bymisjon-Oslo

Frivilligheten blomstrer – og må røktes

Fagutviklingssjef Arnhild Taksdal i Kirkens Bymisjon vil ikke gi fasitsvar, men mener vi må være bevisste på hvordan vi bruker frivillige, i en tid der mange politikere vil at frivilligheten skal dekke hull i velferdsstaten.

Siri-Grottjord-

Døråpneren kan hindre passasje

Kan glød og entusiasme være en hemsko for å få til integrering? Spørsmålet har Siri Grøttjord i Skaun kommune i Sør-Trøndelag reflektert mye over, etter at hun satt i gang en internasjonal kvinnegruppe i kommunen for noen år siden .

 

Fritidsskolen

Aktiviserte seg inn i det norske

«Kor skal eg køyre no?» «Er det midtstripe der?» Ved hjelp av ein buss og slike spørsmål fekk Inger Marie Olsen entusiasmen fram hos traumatiserte, mindreårige flyktningar som hamna i mottak i heimkommunen Storfjord i Troms.

Trine-Hagen

Godt familieliv med funksjonshemmet barn?

Hvordan får vi tak i en støttekontakt? Hvem skal vi snakke med i bydelen når vi har blitt uvenner med saksbehandleren? Disse spørsmålene, og mange fler, har Trine Hagen fått svar på gjennom foreldrenettverk som hun ble satt i kontakt med allerede på fødeklinikken. Der prøvde hun å ta inn over seg at sønnen Ola var født med Downs syndrom.

Marte-Kjolstad

Barnehage blir hytte i helgene

Går det an å dra på «hyttetur» til ein barnehage? Ja, ein slik orginal tanke har blitt realisert av Fagsenteret i Gamle Oslo, avdeling fritidsassistanse. Dei siste 15 åra har dei hatt aktivitetsbasert avlasting to helger i månaden og dermed utnytta tomme, kommunale lokale på Kampen.