Foto: Karoline M. Storbukås


Logoen til Åpen hall AgderAgder idrettskrets håper at prosjektet kan bidra til å få flere inn i et idrettslag på sikt. Lokale idrettslag inviteres derfor inn for å holde en trening i regi av Åpen hall Agder.
- Målet er at idrettslagene introduserer sin idrett, lærer deltakerne teknikk og gjennom dette presenterer deres tilbud forteller fagkonsulent paraidrett og prosjektleder Karoline M. Storbukås.

Prosjektet Åpen hall Agder driftes av Agder idrettskrets i samarbeid med Olympiatoppen og Kristiansand idrettsråd. Prosjektlederen forteller at prosjektideen bygger på Olympiatoppen sitt «Prosjekt R» som står for Regionalt løft paralympisk idrett.

I Agder skal pilot-prosjektet Åpen hall Agder driftes frem til 8. desember. Hver tirsdag inviteres det til aktivitet i den lokale flerbrukshallen Gimlehallen fra klokken 18:00 til 20:00.

Bildet viser aktivitet i gymsal for folk som sitter i rullestol

På alle treninger tilbys basistrening og annenhver gang vil det komme et idrettslag som avholder trening med fokus på sin idrett. Målgruppen for prosjektet er personer over 13 år som har en fysisk funksjonsnedsettelse, være seg bevegelseshemming, hørselshemming eller synshemming. 

Bildet viser badmintontrening i gymsal for personer med ulike funksjonsnedsettelser

Tilbudet Åpen hall Agder er et lavterskeltilbud og prosjektleder garanterer at de klarer å tilrettelegge for det meste. Tilbudet er gratis, og man melder seg enkelt på treningene digitalt via Facebook-siden «Åpen hall Agder», eller ved drop-in.

Prosjektlederen håper på at deres nye tiltak kan bli en god arena for å utvide horisonten både for utøvere, idrettslagene/klubbene og ulike samfunnsaktører som er svært viktige i idrettens rekrutteringsarbeid.

- Et ønske er at vi får opprettet en tett dialog med ergo- og fysioterapeuter lokalt som kan spre budskapet, videreformidle og oppfordre målgruppen til å delta og finne sin plass i idretten.

Idretten har mange gode tilbud, og Storbukås håper at prosjektet kan styrke koblingen mellom idrettslag og utøvere slik at paraidretten kan oppleve en økning de neste månedene og årene!

Norges idrettsforbund har fagkonsulenter som følger opp paraidretten i alle landets fylker. Kontaktinformasjonen til fagkonsulentene finner du her: https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontakt-oss/