Bilde av to personer som går tur i terrenget. Foto: Anders MidtsundstadI mange kommuner meldes det nå om at personer med uføretrygd tar kontakt for å varsle at de vil slutte som støttekontakter om regjeringen iverksetter endring av uføretrygden.

Velger flere hundre av dagens støttekontakter å slutte på nyåret skaper det en stor utfordring for tjenesten, men flere av de som følger opp dette tilbudet i kommunene er opptatt av at endringsforslaget kan føre til at mange ikke vil kunne ta i bruk sin arbeidsevne i fremtiden. En saksbehandler reflekterer slik over dette:

«Jeg tenker at de som nå risikerer å få kraftig reduksjon i sin uføretrygd, kan miste motivasjonen og mestringsfølelse av at de kan bidra til samfunnet.»

Ansatte som følger opp støttekontakttjenesten erfarer at en som oppdragstaker innenfor støttekontakttjenesten kan tilpasse mye med utgangspunkt i egen helse. Det gjør det mulig for mange å bruke noen timer i måneden sammen med et annet menneske.

Dagens ordning gjør det mulig for personer med uføretrygd å tjene ca. kr 42.000.- uten å få trekk i uføretrygden. Det betyr i praksis at en uføretrygdet kan være støttekontakt for en eller to personer noen timer i uken uten å få redusert sin uføretrygd. I de fleste kommunene tilbys en timelønn på godt under kr. 200.- pr time.

Forslaget som nå er sendt til alle uføretrygdede har som intensjon at flere vil jobbe mer. Utfordringen kan dessverre for mange bli det motsatte.