Bilde av Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland som holder sine diplomer etter å ha vunnet Frivillighetsprisen 2020Siv Erna og Emma Kristine erfarte som vernepleierne i et bofellesskap for utviklingshemmede at flere av beboerne hadde behov for en møteplass. De så at mange av beboerne ikke drev med noen aktiviteter på fritiden, og det ville de gjøre noe med. Siv Erna og Emma Kristine bestemte seg derfor for å starte en fritidsklubb i 2008.

Helt fra starten hadde de en visjon om å skape en møteplass hvor det er mulig å få venner eller kanskje en kjæreste. Kommunen ga dem mulighet til å låne et foreningshus.

Fra starten ringte de rundt til flere bofellesskap for å invitere til klubb. Etter kort tid spredte informasjonen seg til hele Agder. Fredagsklubben har nå blitt en viktig møteplass for over 100 barn, ungdom og voksne.

Variert opplegg

På klubben serveres det alltid mat, som de to vernepleierne lager til hundre deltakere. De spiser, forteller vitser, danser, har kiosk. De har en årlig talentiade med artister og dommere, og har også arrangert turer til Danmark.

Digital klubb i 2021

Siv Erna og Emma Kristine ønsker ikke å sette noen begrensning på antall deltakere på grunn av Covid-19. De planlegger nå sammen med sine gode medhjelpere digitale klubbkvelder hvor folk kan møtes sammen i bofellesskapene sine.

Du kan lese mer om fredagsklubben her:

https://www.fritidforalle.no/fredagsklubben-paa-evje.5797020-359971.html