Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasketRegjeringen styrket rammefinansieringen rundt aktivitetshjelpemidler i år, men allerede nå er årets budsjett på litt over 65 millioner brukt opp. NAV kan vise til at det er fattet 800 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2019.

Når rammen nå er brukt opp for i år betyr dette at mange får avslag på sine søknader. De må søke på nytt i 2020. For mange personer er et aktivitetshjelpemiddel avgjørende for å kunne trene og holde seg aktiv. 

Det trengs derfor en ny gjennomgang for å se på dagens løsning rundt aktivitetshjelpemidler for voksne personer over 26 år. På NAV sin side kan du lese mer om ordningen:

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-%C3%A5r