Gode helse- og omsorgs-tjenester

Illustrasjon av en person som hjelper en annen person finne informasjon i et hefte

Det er et mål at informsjonen som er utarbeidet skal bidra til økt helsekompetanse og kunnskap om helse- og omsorgstjenestene, brukermedvirkning osv. hos personer med utviklingshemming. Hovedmålgruppen er personer med lett og moderat utviklingshemming. De kan på egen hånd eller sammen med en tjenesteyter eller en pårørende bruke materialet. 

Helsedirektoratet håper også at dette kan bli et nyttig verktøy for helse- og omsorgstjenestene i tjenesteyting og ved brukerinvolvering i forbedringsarbeid. Det kan brukes av ansatte individuelt, men tekstene kan også være utgangspunkt for å kunne starte samtaler i personalgrupper om ulike temaer.  
Materialet er laget som nettsider og som et hefte som kan skrives ut. Du finner materialet her:

https://www.helsenorge.no/lettlest/

Lettlest hefte

Lettlest_Gode-helse-og-omsorgstjenester.pdf

Lettlest A-Å

https://www.helsenorge.no/lettlest/lettlest-a-a/#