Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stafettpinnen

Stafettpinnen er en serie som skal vise et godt eksempel eller en god ide fra en kommunes praksishverdag. 

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fritidsmesse

56. etappe

​I Kvinnherad kommune har de gode erfaringer med å arrangere en fritidsmesse sammen med frivilligheten.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ungfritid.no

55. etappe

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Interaktivt spill

54. etappe

Klepp kommune har tatt i bruk et interaktivt spill på sine sykehjem. Målet er at aktiviteten «rundt det magiske bord» vil skape gode møter mellom beboere, frivillige, pårørende og ansatte på sykehjemmene i Klepp kommune.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Idehefte til kommuner

53. etappe

Hvordan kan kommuner legge til rette for at flere barn og unge gis mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktviteter?

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ny digital oppslagstavle

51. etappe

Frivillighet Norge etablerer nå plattformen ungfritid.no. Målet er at dette skal blir en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsbanken

50. etappe

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsguide

49. etappe

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har blitt et av flere tiltak for å oppnå dette.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Skravlekopp mot ensomhet

48. etappe

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lokalet at du gjerne vil snakke litt med andre mens du drikker den. 

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Dagsturhytter

47. etappe

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg mot turgåere i alle aldre.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Naturlos

46. etappe

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Barnas Turlag

43. etappe

Turistforeningen har et mål om å etablere Barnas Turlag i alle landets kommuner.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv i Asker

42. etappe

Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Løsningen ble web-appen AiA.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Bli spisevenn

41. etappe

Mange ensomme eldre kunne ønske seg noen å spise sammen med. Denne utfordringen har Bergen kommune tatt gjennom å rekruttere frivillige som kan tenke seg å bli kjent med et menneske å spise middag sammen med.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Appen som kan redde liv

40. etappe

Mange ansatte og oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten deltar på aktiviteter utendørs og gjerne på områder som det ikke er så enkelt å informere nøyaktig. En norskutviklet app kan nå fortelle 113-sentralen nøyaktig hvor du er når du ringer 113 fra appen. Posisjonen din blir sendt automatisk og kan redde liv.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Søker etter støttekontakter på Facebook

39. etappe

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble en suksess.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Rutinebeskrivelse for etablering av grupper

37. etappe

​Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune har etablert mange aktivitetsgrupper for barn, ungdom og voksne. For å kvalitetsikre dette arbeidet har de utarbeidet en rutinebeskrivelse.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv sammen

36. etappe

Overvekt og inaktivitet er utfordringer som må møtes med ulike tiltak.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Styrker støttekontakttjenesten gjennom å etablere grupper

35. etappe

I voksenhabiliteringen i Horten kommune arbeides det aktivt med å utvikle gode støttekontakttjenester til unge voksne og voksne med en nedsatt funksjonsevne. Kommunen tilbyr i dag mange individuell tilbud, men nå er målet å etablert flere gruppebaserte tilbud innenfor støttekontakttjenesten som kan bidra til å gi flere gode fritidstilbud.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

God og informativ nettside

34. etappe

Tysnes kommune i Hordaland arbeider aktivt for alle kommunens innbyggere skal få kunnskap om gode fritidstilbud. Samarbeidet med lag, foreninger og frivillige er derfor helt avgjørende. For å synliggjøre alle fritidstilbudene som tilbys har de etablert en egen nettside.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Godt eksempel på brukermedvirkning

33. etappe

I Syddjurs kommune har en gruppe mennesker som deltok på fysioterapeutisk trening, startet sin egen forening. De ønsket seg flere aktiviteter enn stavgang. De ønsket å få muligheten til å delta i flere fritidsaktiviteter hvor en også kan passe inn med en funksjonsnedsettelse.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

100-meterskogen i Kristiansand

32. etappe

Spesialsykehuset for rehabilitering ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder friluftsråd har etablert et friluftsområde på Kongsgård som benyttes for pasienter og innbyggere i Kristiansand.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Godt søkeverktøy etter fritidstilbud

31. etappe

I Stockholm ønsket en at alle barn og unge skal få mulighet til å prøve ulike fritidsaktiviteter. De har derfor utviklet et søkeverktøy som presenterer fritidstilbud for unge i alderen 7 – 25 år som trenger ekstra støtte.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

​Inkluderingsarbeid i idretten i Hordaland

30. etappe

På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndballforbund Region Vest (NHF RV), sammen med Hordaland Idrettskrets (HIK). Stillingen skulle ha fokusområdet rettet mot inkludering av flerkulturelle i fysisk aktivitet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

29. etappe

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyktningvenn» bygger på erfaringer fra andre kommuner

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Styrker og videreutvikler tjenestetilbudet

28. etappe

Hol kommune har gjennom et prosjekt arbeidet for å utvikle gode og inkluderende fritidstilbud til barn, ungdom og unge voksne med personer med funksjonsnedsettelser.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Samarbeider med nabokommuner

27. etappe

Anette Jamvold og Sissel Høgberg Holvik arbeider i kommunene Birkenes og Grimstad. Som studenter på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige» fikk de en ide om å utvikle et samarbeidsprosjekt.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Arrangerer fritidsmesse i kommunen

26. etappe

Aktiv fritid i Kvinnherad kommune har arrangert Fritidsmesse to år på rad. Fritidsmessa er ein glimrande arena der frivillige lag, klubbar og organisasjonar har ein unik sjanse til å visa kva ein driv med og verva nye medlemmer. For publikum er det på same måte ein utmerka møteplass for å nærme seg nye fritidstilbod.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Satser på truger

25. etappe

Gjøvik kommune ønsker å gi de som trenger det gode tjenestetilbud som gjør det mulig å være aktiv sammen med andre. Trugelaget er et eksempel på en av aktivitetsgruppene som engasjerer mange.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Styrker støttekontakttjenesten

24. etappe

I denne stafettpinnen deler Bydel Gamle Oslo sine erfaringer fra arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand for barn og unge.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fritid og folkehelse

23. etappe

Fauske kommune startet i januar opp prosjektet ”MAKS fritid” med et mål om å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand i sitt folkehelsearbeid.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Rehabilitering med fokus på fritid

22. etappe

”MOVE” er Tønsberg og Nøtterøy sitt lavterskeltilbud for unge rusavhengige som er motivert for endring. De har i dag 25 aktive deltakere i prosjektet som er engasjert i ulike fritidsaktiviteter rundt omkring i nærmiljøet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Inkludering i fritidsorganisasjoner

20. etappe

Aktiv fritid i Asker kommune startet våren 2011 opp Flyt-prosjektet som retter seg mot unge under 25 år som står i fare for å bli eller er rusavhengige.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Rekruttering av studenter

18. etappe

I Kongsvinger kommune har de gode erfaringer med å rekruttere oppdragstakere til støttekontakttjenesten gjennom aktiv markedsføring på Politihøgskolen. En ide for flere?

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Kreativ og aktiv støttekontakt

16. etappe

I Stranda kommune har en engasjert og aktiv støttekontakt bidratt aktivt for å sikre mange en møteplass og et kafétilbud.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fikk inspirasjon på nettverksamling

15. etappe

Jannicke Kristiansen fra Ålesund forteller at deltakelsen i nettverkssatsningen knyttet til støttekontakttjenesten har vært viktig for deres arbeid med å tenke nytt til beste for deres brukere.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Tar utgangspunkt i ønsker og interesse

13. etappe

Fra Bodø kommune kan vi lese om hvor viktig det er at en gjennom kartleggingen får kunnskap om en brukers behov og ønsker for å finne frem til det rette fritidstilbud.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Mat og prat

12. etappe

Stafettpinnen fra Trondheim kommune kommer fra kultur- og fritidskoordinator/fritidsveileder Frode Hansen. Han har fagbrev som filosof og kokk, og har i mange år arbeidet med etablering og drift av ulike gruppetilbud.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Gode erfaringer med aktivitetsgrupper

11. etappe

Askøy er en av over 60 kommunene som deltar i nettverksatsningen hvor målsetningen er å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. De erfarer at aktivitetsgrupper for mange barn og unge kan være et bedre tilbud enn bruk av individuelle støttekontakter.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Samarbeid rundt etablering av grupper

8. etappe

Ålesund kommune har som mål å kunne tilby en bedre støttekontakttjeneste ved bruk av aktivitetsgrupper og økt samarbeid med frivillige organisasjoner.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Grupper for ungdom i videregåande

7. etappe

Kvam herad er med i nettverket med kommunar frå Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom nettverket har me fått inspirasjon til å finna alternative løysingar i støttekontakttjenesta.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Samarbeid rundt dansegruppe

6. etappe

Førde kommune vil trekke fram dansegruppa, fordi den er eit godt døme på korleis ein kan organisere ei aktivitetsgruppe, samt eit godt døme på eit tiltak som er populært og fungerer godt for brukarane av tenesta.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsgruppe for utviklingshemmede

5. etappe

I Storfjord kommune ble det i 2008 startet en aktivitetsgruppe for å gi et skreddersydd fritidstilbud til noen brukere med utviklingshemming. Tilbudet koordineres og ledes av en vernepleier og en vernepleier student.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Kreativitet

4. etappe

Når kommunene tenker nytt, og legger til rett for at støttekontaktmidler kan bli brukt fleksibelt, er det mulig å få til gode tilbud som i utgangspunktet kan se umulige ut.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Støttekontakt for eldre

3. etappe

Hammerfest er neste kommune ut. Støttekontaktkoordinator Svein Georg Vaagland forteller her om hvor viktig den individuelle støttekontakten kan være for mange eldre.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Flere valgmuligheter

2. etappe

Alta kommune er opptatt av å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Det gir flere suksesshistorier.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Samarbeid med grønn omsorg

1. etappe

Stafettpinnen er en serie som skal vise et godt eksempel eller en god ide fra en kommunes praksishverdag. Stafetten starter i Sør-Varanger kommune.