Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2010

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.

baal

Lærer fellesskap på Støttis

Medan Posidriv på dagtid driv tilpassa opplæring og oppfølging for elevar med samhandlingsvanskar, har dei frå 2006 opna for fritidsaktivitetar for brukarar med støttekontakt nokre ettermiddagar i månaden. Men barn og unge i Støttis treng ikkje ha skuletilbod i Posidriv så lenge de kjem inn under målgruppa. Våren 2010 har dei hatt fleire "støttisar" enn nokon gong tidlegare.

Stangenes og pettersen

Fritidsaktiviteten fyller tomrommet

Det er godt å bli rusfri, men korleis fylle det store tomrommet etter rusopplevinga? I Kristiansand har «Fritid med bistand» hjelpt ni av ti tidlegare rusmisbrukarar til å fylle holet med gode opplevingar og mot til å få livet på skinner igjen.

johnsen

Trondheim: Kultureininga avgjer tilrettelagd fritid

Sannsynlegvis er det ingen norske kommunar som har så lang erfaring med tilrettelagd fritid som Trondheim. I 20 år har dei drive med det i seks bydelar. På konferansen ”Fri tid for alle” fekk vi høyre meir om korleis Trondheim organiserer det. Der er det kultureininga som avgjer tilrettelegginga.

Ingvild Reitan

"Aktiv på dagtid" gir styrke og håp

No kan Oslo - buar mellom 18 og 65 år som mottar ei form for trygdeyting, velje mellom treningstilbod 80 timar i veka, heile året, med unnatak av tre veker om sommaren. Slik får dei trene seg opp fysisk, kvardagen får meining, de møter andre menneske, og  kjem seg vidare.

Ole Petter Askheim

«Ja takk, begge deler»

De liker å være sammen med mennesker de føler seg trygge på og kan identifisere seg med. Fra nære relasjoner henter de sosial kapital. Men de vil også være på hils med naboer, treffe bekjente og møte fremmede. Det er sånn menneskene tikker og går. Også psykisk utviklingshemmede.

Anders Midtsundstad

Flere kommuner i nettverk

På tre år har over 60 kommuner blitt med i fylkesvise, faglige nettverk, der de kan dele erfaringer og kunnskap om støttekontakt og fritidsdeltakelse. På konferansen «Fritid for alle» kunne prosjektleder Anders Midtsundstad med glede slå fast at stadig flere kommuner tar utfordringene med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten.

Mette Lovgren-2

Ha det optimale som målestokk

Er det trappen eller deg selv som rullestolbruker som hindrer deg i å delta i sosiale aktiviteter? De fleste vil peke på rullestolbrukeren. Slik tenker ikke  NOVA - forskeren bak rapporten ”Unge funksjonshemmede: Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter”. Hun etterlyser heller konkrete tiltak for at organiserte fritidsaktiviteter skal bli en inkluderende arena for funksjonshemmede unge.

Inger Helen Midtgard-2

Sjarmørskule for spesielt utvalde

Kva gjer du når du møter nokon for første gong? a) Sparkar dei i kneet b) helser pent i handa c) spring vekk så fort du kan. Med ein slik humoristisk eksamensquiz avslutta Sjarmørskulen i Lindås ein halvårseining i vår.

Marit Linnerud Egeland-1

Oppskrift på studiegrupper

Trenger du en enkel ”kokebok” på hvordan du setter i gang en studiegruppe for støttekontakter? Den ga klinisk sosionom Marit Linnerud Egeland på konferansen ”Fritid for alle” i Bergen.