Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjesteblogg 2012

Article image

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Gjesteblogg nr 4/2012

Hvordan er det å være støttekontakt til personer med demens? Dette er et av flere spørsmål Aud Johannessen ønsket å finne svar på gjennom et studie knyttet til sitt doktorgradsarbeid.

Article image

Kva kan unge med Asperger syndrom læra oss om fritid?

Gjesteblogg nr 3/2012

Det ligg gjerne ein nyttetenking bak fritid for funksjonshemma. I arbeidet med masteroppgåve gjorde Inger Helen Midtgård nokre oppdagingar som gjer at ho spør seg kva unge med Asperger-syndrom kan læra oss andre om fritid?

Article image

Korsang for et bedre liv

Gjesteblogg nr 2/2012

Nyere forskning viser at sang har en rekke positive effekter som virker helsefremmende. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. Korbevegelsen kan dermed sies å være en av våre viktigste helsefremmende institusjoner.

Article image

FmB - muligheter og begrensninger

Gjesteblogg nr 1/2012

Ingunn Torsrud gjør i denne bloggen nærmere rede for FmB som en ny vei i støttekontakttjenesten. Hun løfter frem mulighetene og hjelp til selvhjelp perspektivet metoden gir, og peker på utfordringer med å kunne utøve empowermentbasert arbeid i praksis.