Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2012

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Edderkoppen i Oslo.

Inger-Helen-Midtgaard

Kan vi lære om fritid av unge med aspergers?

Mitt fokus var å finna ut korleis dei unge såg på si eiga fritid. Eg opplevde at dei gjennom eigenpresentasjonen motseier det vanlege inntrykket av menneske med Aspergers syndrom, fortel Inger Helen Midtgård.

lonekoldb

Aktiviteter er god medisin

Når vi dokumenterer det vi gjør, ser vi at aktiviteter ikke bare er like viktig som medisin: Aktiviteter er medisin, sier Koldby

torhildbjorge

Bærum: Suksess med avlastning

«Vi søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme», med denne annonsen i Bæringen startet et pionerarbeid på rekruttering av pensjonister som avlastere for pårørende til personer med demens. På «Fri tid for alle» kunne prosjektleder Torhild Bjørge fortelle om suksessprosjektet.

nordbyogwasserfall

Møter minner på museum

”Se, utslagsvask! Vi hadde nesten maken!” Mennesker med demens koser seg på museum. Her kan de ta og føle på gjenstander, se bilder, høre kjente lyder og snuse inn sin egen fortid.

Kristin_Mehre

Nye lover styrker støttekontaktarbeidet

Det er svært gledelig at støttekontakttjenesten kom inn i den nye lovteksten. Det er viktig også fordi det får større betydning når tjenesten står nevnt i loven, mener Kristin Helga Mehre, avdelingsdirektør for omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

egil_olsvik

Uklare paragrafer krever skjerpet etikk

Når lover blir utydelige og reglene slakke, øker behovet for indre styring. Da er det ekstra viktig å skjerpe blikket på etisk og sosial kompetanse hos tjenesteyterne på hva som er forsvarlig og god praksis.

stigsoederstrom

Einsemd i velferdsstaten

Korleis er det å ikkje lukkast i det som kvart år blir kåra som eit av verdas beste land å bu i? Korleis er det å kjenne seg einsam og utafor i ein velferdsstat?

anitaromsdal

Unge asylsøkjarar fekk fart i fritida

Først var dei ti. No er dei 20 einslege, mindreårige asylsøkjarar i Alta som driv med alt frå fotball og boksing til gitarspel. Det blei resultatet då fagkonsulent Anita Romsdal sette fritid - med - bistand- metoden ut i livet.

Helge-Gudmundsen

Fra statue til målscorer

Helge Gudmundsen kan snakke lenge og varmt om hvordan det gir livsglede å bli sett og verdsatt. Men han forteller også om en livserfaring om smerte, sinne, frustrasjoner og nederlag. Han vil ikke være med på å male et stereotypt gledesbilde av de utviklingshemmede.

reidars

Organisert idrett = sosial ulikhet?

Kan det være at frivillige idrettslag bidrar til sosial ulikhet blant ungdom? Forsker Reidar Säfvenbom ved Norges Idrettshøyskole har lett etter svar på dette spørsmålet, som mange vil synes er utilbørlig å stille.

magnusbreistein

Opning og springbrett til breiddeidretten

Kan fleire med funksjonshemming kome i gang med trening og idrett? Kan ein start saman med andre funksjonshemma vere eit springbrett til breiddeidretten? I Sagene bydel i Oslo trur dei at det er mogleg.

louisedahl

Sparringspartnere i treningskontaktarbeidet

For å få til et godt samarbeid, må de ansatte i støttekontakttjenesten være engasjerte, og se verdien av fysisk aktivitet og være motivert til å tenke nytt når de skal fatte vedtak, sier prosjektleder for ”Treningskontaktprosjektet” i Oslo, Louise Larsen Dahl fra Oslo Idrettskrets.

kristin-hatmosoe

Lærer venskap og sjølvironi

Er det mogleg å finne gutar med autisme og aspergers syndrom som kan le av seg sjølv og kvarandre, som har fått seg ein besteven, og som veit korleis dei skal møte nye menneske? Ja, du finn dei i Kristiansund.