Bilde av logoen til Barrierefri fritidØnsker din kommune eller frivillige organisasjon hjelp til å utarbeide en inkluderende praksis? Unge funksjonshemmede kan da bistå i en prosess for å hjelpe dere.

Målsetningen med dette tiltaket er at flere skal gis mulighet til å tilrettelegge sine aktiviteter slik at alle kan oppleve kultur og fritid uten barrierer.

For å oppnå inkluderingsmerke må virksomheten gjøre følgende:

  • Forankring i organisasjonens ledelse og styringsdokumenter:
  • Utarbeide en målrettet handlingsplan:
  • Gjøre informasjon tilgjengelig
  • Gjennomføre en evaluering to år etter mottatt merke

Mer informasjon om kriteriene og hva Unge funksjonshemmede kan tilby kan du lese her:

https://www.barrierefrifritid.com/veien-til-merket