Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fritid for alle-prisen

Bilde av prisvinneren Anders Midtsundstad

Fritid for alle-prisen 2021

Fritid for alle prisen i 2021 har blitt delt ut til 10 verdige vinnere og med det har man fått satt søkelyset på det viktige feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av alle vinnerne av fritid for alle-prisen 2021

Tilrettelagt fritid – et nytt fagfelt

I år har vi delt ut Fritid for alle – prisen 2021 til 10 verdige vinnere. De har til felles at de har gjort en stor innsats for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Jorunn Sagen Olsen

Fritid for alle-prisen 2021

Fritid for alle-prisen 2021

I dag ble den siste Fritid for alle – prisen delt ut til Jorunn Sagen Olsen i Kristiansand på julelunsjen til de ansatte ved Norges frivilligsentraler.

Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Line Merethe Løberg

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

Bilde av Solvor Sandmark

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

May Cecilie Lossius

May Cecilie Lossius fikk den første prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Bilde av logoen til fritid for alle-prisen og bildet som blir gitt til prismottakerne

Fritid for alle-prisen 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.