Bufdir sin logoFor at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, jf. regelverkets 1 a), må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var 11. november 2020

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Kilde

På utlysningssiden kan man lese mer om:

  • Bekreftelse fra kommunen
  • Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021
  • Bufdirs søknadsportal

Les alt om utlysningen, og søk her: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/