ALLEMED Ung er et verktøy utarbeidet av og for unge for å få alle med i organiserte fritidsaktiviteter!

Gjennom å ta i bruk ALLEMED Ung har vi et godt verktøy for å snakke om hva som trengs lokalt for å gi flere barn og unge en mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter på fritiden.

Nasjonalt har vi klare målsetninger. Fritidserklæringen har for eksempel en klar målsetning om at alle barn og unge skal gis mulighet til å delta i en fritidsaktivitet. Det opplever mange ikke i dag. For noen handler det om utfordringer grunnet en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever utfordringer rundt transport eller at kostnader for å være med blir en hindring. Barn og unge må gis mulighet til å sette ord på hva de tenker er viktig for at alle kan bli med i dsitt lokalmiljø. Det krever at ansatte i kommuner legger forholdene til rette slik at deres forslag og løsninger blir hørt.

ALLEMED er et prosjekt som eies av 35 barne- og ungdomsorganisasjoner. På deres nettside ALLEMED Ung kan du finne tips til hvordan unge kan engasjeres i din kommune:

https://www.allemed.no/verktoykasse/ung/allemed-ung

Skjermbilde av nettsiden ALLEMED ung