Deltakere med ulike behov

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Det er ulike grunner til at et menneske trenger støttekontakt. Noen har en form for funksjonshemming, andre befinner seg i en vanskelig periode i livet. De det gjelder kan være mennesker i ulike aldre.

Det er kommunen som avgjør hvem som har rett på støttekontakt, og de følger statlige retningslinjer. Det brukes skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Hjelpen kan gis enten individuelt, i en gruppe eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Den skal utformes i nært samarbeid med personen som trenger den, og med utgangspunkt i de ønskene og interessene som vedkommende har. «Brukermedvirkning» kalles dette ofte. Men ikke alle liker betegnelsen bruker. Vi tror deltaker er en betegnelse som dekker bedre. Det viktige er at menneskene det gjelder får utfolde seg, blir møtt med respekt og føler seg verdsatt i møtet med andre.

Les mer i fordypningshefte | Lenker