Bilde av glade barn med sykler utenfor BUA RIngsakerI uke 16 og 17 gjennomførte Penetrace en undersøkelse på vegne av BUA, hvor et riksrepresentativt utvalg på 1500 personer deltok. Hensikten var å skaffe innsikt om i hvilken grad BUA bidrar til å nå sitt formål. BUA er en stiftelse, som ble etablert i 2014. Formålet, som det er beskrevet i vedtektene, er: Bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter  for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke  og synliggjøre nye og eksisterende utstyrsordninger for sport- og  friluftsliv." 

Det er lite kunnskap om utstyrssentraler og deres effekt

Det er svært lite kunnskap om utstyrssentraler og deres effekt. Derfor er det ekstra gledelig å kunne presentere en undersøkelse, som viser så klart hvilket potensiale BUA-ordningen har, som et verktøy for å motvirke utenforskap og stimulere til mer fysisk aktivitet - uten å øke forbruket. Dette er en nullpunktundersøkelse, som skal gjennomføres årlig for å dokumentere utviklingen.  

Hele artikkelen kan leses på bua.io her.

Her kan du laste ned undersøkelsen.

Kilde

https://www.bua.io/blogg/bua-bidrar-til-at-flere-faar-deltatt-paa-fritidsaktiviteter