Omslagsbilde NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultaterFlertallet av norske barn og unge deltar gjennom oppveksten i organiserte fritidsaktiviteter. Forskningen viser også at gutter og jenter synes å delta i like stor grad i fritidsaktiviteter. Det er positivt. Bekymringen er den markerte nedgang i andelen av unge som er med i organiserte fritidsaktiviteter. Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet. Her er det en nedgang i deltakelse på 7-8 prosentpoeng siden midten av 2010-tallet. Nedgangen startet før pandemien, og hadde en økning under pandemien. Tallene for 2022 viser fortsatt nedgang, men bare blant jenter.

Skjermbaserte aktiviteter opptar stadig mer av fritiden til unge. Under halvparten av dagens unge tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Dette er ikke en ny utfordring. Forskning tydeliggjør at det er omtrent like mange som trener i dag som for 30 år siden. Under pandemien var det flere enn før som trente på egenhånd og markert færre brukte treningsstudio. Tallene for 2022 viser at andelen som trener på egenhånd er tilbake på samme nivå som før pandemien. Andelen som har brukt treningsstudio har derimot økt mer etter pandemien enn det gikk ned under pandemien.

Rapporten kan du laste ned her:

NOVA-rapport-5-2022.pdf

Funn fra Ungdata fra din kommune finner du her:

https://www.ungdata.no/kartside/

Kilde

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3011548