Bufdir sin logoDet er satt av 45 millioner til forsøket i 2020. Midler for 2021 lyses ut med forbehold om budsjettvedtak i Stortinget. 
Fritidskortet er en ordning som skal bidra til å dekke deltakerutgifter til fritidsaktiviteter for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Barn og unge som trenger støtte for å kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter er en viktig målgruppe for ordningen

Mer informasjon om forsøket med fritidskort finner du her:

https://bufdir.no/Familie/fritidskortet/