Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Sola kulturhus, Kongashaugvegen 32

Fredag 20.01 2023 kl.09-13

 

Program

09-10    Hvordan kan vi etablere likeverdige helsetjenester rundt tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter?
Anders Midtsundstad som er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og leder av knutepunktet Fritid for alle innleder og inviterer til en samtale hvor nettverket gis mulighet til å komme med innspill til arbeidet med det nye kvalitets- og kompetansenettverket som skal etableres fra 2024 – 2028.

  • Trender på det tilrettelagte fritidsfeltet
  • Nye muligheter
  • Innspill og refleksjoner rundt nytt nettverksarbeid 2024-2028

10-11    Praksiseksempler fra Sola kommune

  • Sola Malaga
  • Turgruppe og mekkeverksted

11-12    Lunsj og omvisning på Feelgood ungdomshus Sola

12-13    Refleksjoner i plenum

  • Fremtidige samarbeid
  • Tid og sted for neste samling
  • Tema for neste samling
  • Eventuelt