Oppdagelse gjennom veiledning

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Alle som har oppdrag som støttekontakt vil komme i situasjoner der det er nødvendig å tenke gjennom hva som skjer, hvordan man kan oppføre seg, hvilke valg man har i ulike sammenhenger. Veiledning kan være avgjørende for at man klarer å forholde seg til en krevende oppgave eller situasjon som man har erfart eller som man har i vente. Men man trenger ikke oppleve problemer for å få veiledning, det kan være like viktig å få bekreftelse på at det man gjør er bra og hvorfor. Ofte vil veiledningen åpne for nye ideer og man oppdager nye måter å tenke på.

Veiledning kan foregå individuelt eller i gruppe. De som ikke har avtale om veiledning med en fagperson i kommunen, kan henvende seg til kommunen og be om å få en slik avtale.

Les mer i fordypningshefte

 

 

 

 


Fritid med mening er utviklet og produsert av Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Helsedirektoratet © 2011-2017