RullestolbasketStiftelsen har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet. Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som gir ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og delta i samfunnet.
 
Eksempler kan være:

  • prosjekter som kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet
  • fremme universell utforming
  • prosjekter som utvikler kunnskap som kan bidra til å forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil1-år).

Slik søker du

Pass på at stiftelsens formål med ordningen oppfylles, se utlysingen.

Skjema som må fylles ut: Søknad om utviklingsmidler 2021.

SSM tar kontakt ved behov. Alle får svar om søknaden er innvilget eller avslått.

Blir søknaden innvilget, vil som regel denne standardkontrakten gjelde mellom stiftelsen og den som mottar prosjektstøtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 01.09.2021. Søknadsskjema finnes på Stiftelsens nettside www.ssm.no. Det oppfordres til å være kortfattet ved utfyllingen av søknaden. Stiftelsen tar kontakt ved behov for ytterligere opplysninger tilknyttet søknaden. Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post  stiftelsen@sophiesminde.no