Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jublerIdretten ønsker å inkludere flere barn og unge inn i selvvalgte aktiviteter. Det krever tiltak og verktøy som kan redusere sosial eksklusjon og utenforskap i vårt samfunn. Aktivitetsguiden.no er utviklet som et informasjonsverktøy i arbeidet for å redusere kulturelle og økonomiske barrierer for deltakelse i idrett.

Nettsiden er utviklet av Tromsø Idrettsråd. De trengte et verktøy i arbeidet for å inkludere flere barn og unge inn i selvvalgte aktiviteter i kommunens idrettslag. De stilte seg spørsmål om hvordan en kunne styrke deltakelsen fra familier med innvandrerbakgrunn og lavinntektsfamilier for å gjøre veien inn i idrettshallen eller ut i skiløypa lettere for flere. God informasjon på flere språk mener de er en klar nøkkel i dette arbeidet. Aktivitetsguiden.no ønsker å gi familier informasjonen de trenger om idretten og kontaktinformasjon som trengs lokalt.

Aktivitetsguiden.no er utviklet av Tromsø idrettsråd med midler fra Bufdir og IMDi. Nettsiden kan nå tas i bruk av alle landets kommunale idrettsråd: www.aktivitetsguiden.no