Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.Tid

3. desember 2021 08:00 - 12:30 (Registrering fra kl 08:00 – kl. 08:30)

Sted

Thon Hotel Opera, Oslo


Hvordan skal elever ved grunnskolen få oppfylt sine menneskerettigheter?

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om utdanning. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse på alle områder i samfunnet.

Konferansier er Ronny Brede Aase.

Foreløpig program

  • Musikalsk innslag
  • Hvordan jobber direktoratene med CRPD og artikkel 24?
  • Betydningen av en universelt utformet skole og Bufdirs innsatser på området
  • Hvordan jobber Statsforvalteren i Rogaland og Utsira kommune med CRPD og skole og hva er erfaringene så langt i dette arbeidet?
  • Hva kan de kommunale rådene gjøre?  
  • Presentasjon av undersøkelsen Universell utforming av grunnskolen. Hvor er vi i 2020?
  • Panelsamtale

Navn på innledere kommer snart.
 
Programmet varer til 11.30. Lunsj er mellom 11.30 og 12.30.

Påmelding

Meld deg på konferansen.

Konferansen blir streamet.

Målgrupper

Konferansen er rettet mot direktorater, statsforvaltere, kommuner (inkludert ansatte i skolen), ombud, kommunale råd, kunnskaps- og kompetansesenter, interesseorganisasjoner og andre som skal bidra til at elever med funksjonsnedsettelse likestilles med andre elever. 

Vi ønsker velkommen til en spennende og lærerik konferanse!

Kontakt

Lurer du på noe om konferansen? Ta kontakt med: Cecilie H. Sandness i Bufdir cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no / 466 19 102