Omslaget til veilederen Universell utforming i planleggingI den nye veilederen legges det vekt på at universell utforming ikke er en bestemt løsning eller et valgt design. Det handler om mer om noe vi må være bevisste på og tenker på når vi utvikler tjenestetilbud, uteareal, tar i bruk tekniske løsninger eller bygger nye bygg.

Målet er at veilederen kan bidra til å økt bevisstgjøring av alle som planlegger og prosjekterer. Gjennom anbefalte vurderinger og ulike eksempler gis det i veilederen gis det eksempler som kan være til inspirasjon også for alle oss som tilrettelegger fritidstjenester for andre.

Veilederen kan du laste ned her:

Veileder i universell utforming

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-i-universell-utforming/id2850026/?ch=2