To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammenForslaget, som ble lagt fram av regjeringen Solberg, ville innebære at trygdeytelsene ville bli avkortet fra første krone man tjente utenom. I dag går grensen ved 0,4 G (folkegtrygdens grunnbeløp), cirka 42 000 kroner.

Og slik vil det også bli neste år, etter at SV, Ap og Sp ble enige om budsjettet.

Kritikken mot forslaget til kutt i fribeløpet kom fra mange hold. Mange påpekte at man fjernet motivasjon for å jobbe det man kan og at folk med dårlig råd ville få enda dårligere råd. Andre mente det ville bli vanskeligere å få folk til å ta honorerte verv i organisasjonslivet og som brukerrepresentanter i statlig og kommunal virksomhet. I tillegg opplevde de som jobber med støttekontakter i kommunene at mange støttekontakter kontaktet dem og sa at de ville bli nødt til å slutte som støttekontakter om forslaget ikke ble trukket.

Kilde

https://www.handikapnytt.no/sv-stanset-fribelop-kuttet/