Agder idrettskrets har sammen med Norges Handikapforbund fått midler fra Stiftelsen DAM til et prosjekt hvor oppmerksomheten er rundt viktigheten av at barn og unge må oppleve å bli inkludert på en god måte allerede fra første trening. Norges idrettsforbund har i 2022 en satsning som de kaller «Krafttak for mangfold». Arbeidet for å få med flere barn og unge med funksjonsnedsettelser i sine aktiviteter er en viktig målsetning i denne satsningen. Det krever holdningsarbeid over tid fordi det hele tiden kommer nye trenere. Visjonen «Idrettsglede for alle» bygges på gode holdninger blant alle med et tillitsverv i norsk idrett. Trenerne trenger gode kunnskaper om den spesifikke idretten, mens også kunnskap om hvordan en på en positiv måte kan møte barn med en funksjonsnedsettelse og deres foreldre.

I prosjektet er det utarbeidet 3 korte filmer som kan brukes i lederopplæring i dretten, men også i holdningsarbeidet overfor alle oss andre.

Skjermbilde av film 1, Foreldres usikkerhet i møte med idretten - Olivers historie

Skjermbilde av film2, idrettsglede for alle

Skjermbilde av film3, Trenerens rolle i møte med barna - Olivias historie

Kilde

Mer informasjon om prosjektet og filmene finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/barneidrett/bli-barnets-beste-trener---inspirasjonsfilmer/