En snakkeboble hvor det står - Jeg har tidligere kjent på utenforskap, og å ikke ha forutsetninger for å delta på lik linje med andre hvor ting går for fort. Det gjorde at jeg følte meg som en byrde. Sagt av Ung voksen i prosjektet

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for systematisk diskriminering på grunn av fordommer og mangel på kunnskap fra voksne. Dette gjør at de ekskluderes fra den viktige fritiden.

Alle barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine.

Snakkeboble hvor det står - ​Jeg opplevde at det var mange andre som visste best, og at man sjelden ble spurt selv. At det alltid var noen andre som hadde en tanke om hva som var best for deg. Sagt av Ung voksen i prosjektet.

– Alle de vi har snakket med forteller om ulike praktiske barrierer som hindrer de i å delta på aktiviteter med jevnaldrende. Men det som er mest graverende, er at samtlige av de vi har snakket med har møtt på fordommer fra voksne, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

I rapporten “Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser” har Redd Barna, i samarbeid med Norges Handikapforbund, snakket med ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelse om deres opplevelser av fritiden i barndommen. De forteller om fordommer fra voksne.

Omslagsbilde til rapporten Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelserHer kan du laste ned rapporten.

Snakkeboble hvor det står - Som funksjonshemmet tenker man at man ikke skal ta så mye plass, ikke skal være så mye, ikke skal kreve så mye. sagt av Ung voksen i prosjektet

Kilde

Redd Barna

https://www.reddbarna.no/fordommer-og-mangel-pa-kunnskap-stenger-barn-med-funksjonsnedsettelser-ute-fra-fritidsaktiviteter/