Vennesla frivilligsentral har over flere år i samarbeid med Vennesla kommune tatt metoden Aktive sammen i bruk overfor flere målgrupper. Deres erfaringer har nå gjort det mulig å tydeliggjøre hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk for følgende målgrupper:

  • barn, ungdom og familier
  • personer og familier med fluktbakgrunn
  • voksne under rehabilitering
  • Seniorer

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Metoden har 5 trinn:

Trinn 1: Hvordan komme i gang?

Trinn 2: Samtale med den eller de som har et behov, og eventuelt deres pårørende

Trinn 3: Avklare behov og ønsket tilbud

Trinn 4: Etablere nettverk for gjennomføring

Trinn 5: Oppfølgingssamtaler

Hvordan ble metoden til?

Metoden ble utviklet i Vennesla i et forsknings- og utviklingsprosjekt overfor eldre med folkehelsemidler fra Helsedirektoratet. Vennesla frivilligsentral var prosjekteier. Samarbeidspartnerne var Vennesla kommune, knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse og Senter for omsorgsforskning, sør.

Arbeidet med å tilpasse den nye nettsiden til flere målgrupper har blitt gjennomført i et samarbeid mellom ansatte og frivillige som bruker metoden i Vennesla, Norges frivilligsentraler og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). 

Når metoden Aktive Sammen brukes, er personenes individuelle ønsker og behov alltid utgangspunktet. Metoden bygger på ICF-modellen, presentert under, og på erfaringene fra arbeidet med metodene «Fritid med Bistand» og «Drop-In-metoden».

Norges frivilligsentraler skal følge opp arbeidet med metoden Aktive Sammen.

Her kan du lese mer om metoden Aktive sammen: https://www.aktivesammen.no