Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik jobber vi

Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivillig sektor innenfor fagfeltet tilrettelegging av fritidstjenester. Prosjektet fikk midler fra Fylkesmannen i Viken, og ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kommunevåpen Lillestrøm kommune

Fritidstjenester må organiseres i samarbeid med frivillige organisasjoner

Helt siden 1981 har det vært et overordnet sosialpolitisk mål å legge til rette for full deltakelse og likestilling på kultur- og fritidsarenaen for alle. Skal en kommune lykkes med en slik målsetning må en arbeide målrettet i samarbeid med frivillig sektor. Lillestrøm kommune har klart dette.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

Skjermbilde av nettsiden frilager.no. Bilde av glade barn i en kano. Foto

Frilager

Frilager er en frivillig organisasjon som tilbyr utleie av utstyr som trengs til tur- og friluftsliv for skoler, frivillige organisasjoner og private. Frilager har blitt til gjennom et samarbeid i Rogaland mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen krets, Jæren friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd.

Collage av ulike fritidsaktiviteter

Aktiv fritid i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune startet i 2001 et omfattende arbeid med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Arbeidet førte til etableringen av tjenesten Aktiv fritid som i år har tiårsjubileum.

Logoen til Åpen hall Agder

Åpen hall Agder

Åpen hall Agder er et pilot-prosjekt hvor hensikten er å skape en arena for å kunne nå ut med lokale idrettstilbud til flere personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Bilde av to jenter som sitter på hver sin huske og ser mot hverandre og prater

Støttekontaktordning under korona-pandemi

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en smilende mann som holder en leende jente på armen

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenester for barn, ungdom og voksne.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Jente som holder en mobiltelefon

Velferdsteknologi på kultur- og fritidsarenaen – hva er det?

Tema: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep, og forbindes kanskje for de fleste av oss med produkter som kan gjøre det lettere å bo i eget hjem. Produkter som trygghetsalarm og rullator er det derfor kanskje flere enn meg som tenker på når begrepet nevnes i ulike sammenhenger.

Bilde av mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjenestemottakeres utgifter i forbindelse med deltakelse på ferie, konserter eller andre arrangementer.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Frafall"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Alexander Tjelle

Treningen ga Alexander et nytt liv

Alexander Tjelle hadde nettopp kommet tilbake til Bergen etter rusbehandling, veide 120 kilo og var på vei til å skli utpå igjen. Så begynte han med crossfit.

Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker på denne måten å samle sin mulighet til å påvirke beslutningstaker og for å samle erfaringer rundt spørsmål som har betydning for målgruppen.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Kontingent"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utstyr"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Logoen til Helse-tour

Helse-tour 2016

Norges Golfforbund besøkte sommeren 2016 golfklubber i 12 fylker for å sette fokus på golf og helse. Målet var å rette søkelyset på hvordan klubbene, i samarbeid med kommunene, kan styrke folkehelsearbeidet.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Stordugnad"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Skjermbilde av artikkel om svømmeopplæring

Økt oppmerksomhet rundt svømmeopplæring

I Bydel Nordre Aker arbeider en aktivt for at alle ungdommer i bydelen skal ha gode svømmeferdigheter. Prosjektet Aktiv fritid for alle har ansvar for opplæringen sammen med Studentskipnaden i Oslo og Akershus.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Bilde av Tone Kristin Larsen, Therese Selvig, Petra Agnete Johansen

Fotball for alle

Sola fotball og tilrettelagt fritid i Sola kommune har i samarbeid etablert et nytt fotballlag hvor det er plass til alle.

Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging og variasjon

Bærum kommune tilbyr alt fra ridning og skiturer, ballspill og bowling, til matlaging og teaterbesøk. Våre gruppeaktiviteter gir et svært bredt fritidstilbud. Ved å kartlegge brukernes behov utvikler vi stadig aktivitetstilbudet for å møte de fritidsinteressene våre målgrupper har.

Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Styrker fritidstilbudet i bydelen

Bydel Gamle Oslo har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle sitt fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser.

Basketball_439x400

Vil gi ungdom et meningsfylt tilbud

Sørum kommune har i samarbeid med Lions Club Sørum startet opp et prøveprosjekt hvor ansatte som tilrettelegger fritid og Bingsfoss ungdomskole samarbeider med utgangspunkt i bruk av metoden Fritid med Bistand.

Bilde av jentene som jobber med Fritid med Bistand i Bergen

Fritid med Bistand – et tiltak i Bergen kommune

Tiltaket FRIBI startet som et prosjekt under NAV Fyllingsdalen Sosialtjeneste 2011. På bakgrunn av vellykkede resultater, ble prosjektet fra 2014 et fast tiltak, og i 2015 utvidet til et by-omfattende tiltak.

Speed-kobling

Speed-kobling

I Fredrikstad kommune arbeider en aktivt med å rekruttere støttekontakter. De ansatte i «Aktiv Fritid» er hele tiden opptatt av å finne nye løsninger som kan styrke og videreutvikle tilbudet for brukerne.

Article image

Funkis Snowboardklubb

Funkis ønsker å være verdens kuleste snowboardklubb. De trener ukentlig på Tryvann i Oslo Vinterpark, men er opptatt av å øke rekrutteringen, integreringen og tilretteleggingen av snowboard landet rundt for personer med en funksjonsnedsettelse.

litteraturgruppe[1]

Samles rundt bøker

Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter i Porsgrunn har etablert i samarbeid med Litteraturgarasjen en litteraturgruppe hvor temaene blir valgt etter lystprinsippet.
Article image

Aktivitetsdosetten

Øyane sykehjem i Stavanger kommune har utviklet en enkelt verktøy som kan bidra til at flere eldre på sykehjem får delta på aktiviteter med bakgrunn i sine ønsker og behov.

Ny pedagogisk metode

3. desember ble Drop-In metoden lansert som en ny pedagogisk metode for å veilede barn og ungdom til gode elevroller.

img_0027monika_svellingen__2__272x408[1]

Aktiv fritid retta opp sjølvbildet

- Når du har gått over på den sida der du kjenner at du ikkje har noko verde, må det kome nokon å seie at du har det! Gjennom "Aktiv fritid i Kvinnherad" fekk "Pål" (50) oppleve at nokon sa nettopp det han trengte å høyre. Då hadde han ha slete åleine i mange år.

brul_pet_ing[1]

Bruløpet 2014

Mental Helse og Drammen kommune inviterte 8. oktober 2014 for andre gang til en drømmedag i Drammen. Bruløpet er et mosjonsløp som er åpent for alle, men først og fremst for de som vanligvis ikke deltar i slikt løp.
fredagsklubben_ing[1]

Fredagsklubben på Evje

Fredagsklubben startet i 2008. Initiativtakerne er Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland som begge er utdannet vernepleiere. Gjennom sitt arbeid opplevde de behov for en møteplass med fokus på nettverk og mestring for mennesker med funksjonsnedsettelser.
arctivity_copy[1]

Arctivity

Norges råeste sommerarrangement i friluft for deg med nedsatt funksjonsevne arrangeres etter planen sommeren 2015 i Nord-Norges mektige natur!
oslo%20kommune[1]

Styrker støttekontakttjenesten

Bydel Nordre Aker i Oslo har gjennom et treårig prosjekt tatt i bruk metoden Fritid med Bistand for å gi støtte til ungdom og unge voksne inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.
hitra_friidrettsklubb[1]

Unikt samarbeid

Hitra friidrettsklubb og det lokale asylmottaket kan vise til et spennende tiltak som engasjerer mange asylmottakere.
tre-lsninger[1]

Tre på kontoret

Korleis er arbeidsdagen for dei som jobbar med tilrettelagd fritid? Svært forskjellig frå kommune til kommune, kan vi slå fast. Men dei ulike måtane å organisere arbeidet på, kan også gi nyttige lærdom. Her delar vi erfaringane frå tre kontor, denne gongen i Finnmark, Hordaland og Hedmark.
Article image

Sola kommune: Fritidskontakt i gruppe = arbeidstakarar

Det treng ikkje vere så vanskeleg å vite om ein fritidskontakt er arbeidstakar eller oppdragstakar. I Sola kommune har dei kome fram til at ei gruppe fritidskontaktar automatisk skulle reknast som arbeidstakarar: Nemleg alle som jobba med aktivitetsgrupper, der dei var bundne opp til faste møtetider, og fast rettleiing

Article image

Fagdag for fritidskontaktene i Sola kommune

For 3. år på rad er det blitt arrangert fagdag i Sola kommune for oppdragstakere og ansatte innenfor støttekontrakt- tjenesten. Årets tema var "Aktiviteter sammen med bruker". Det ble lagt vekt på erfaringsutvekslinger og ideer.

knarvikmila[1]

«Knarvikmila» – tilbud til alle

I Norge arrangeres det idrettsdager, markeder og andre arrangement som er viktige møteplasser for mange. En utfordring for arrangørene er å legge tilrette for at flere kan delta. «Knarvikmila» er et slikt arrangement i Nordhordaland hvor arrangør i samarbeid med Lindås kommune har tatt denne utfordringen.
_syvmilsteget_ing[1]

Sjumilsteget – barnekonvensjonen i praksis

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet av fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – «barnas grunnlov»- kan flyttes fra teori til virkelighet. Nå er målet å spre kunnskapen til flere fylker og kommuner.
bendik_berg_skauge_foto-nina_skauge[1]

Bergen: Flytter i bofellesskap, mister støttekontakt

Bendik Berg Skauge (24) fikk brev fra kommunen noen uker før han flyttet inn i leilighet julen 2012. Dermed ble han en av 156 bergensere i bofellesskap som mistet sin støttekontakt mellom 2007 og 2012. Slikt blir det rabalder av i Bergen.

Opplevelseskortet

Konseptet "Opplevelseskort" som brukes i mange kommuner er et eksempel på hvordan private aktører, NAV og kommunen i samarbeid kan gi barn- og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

truger_april13[1]

På truger i bydel Gamle Oslo

Truger er en spennende aktivitet og inspirert av Gjøvik kommune sin satsning på idretten inviterte Bydel Gamle Oslo hovedtreneren for trugelandslaget for utviklingshemmede slik at barn og unge i bydelen kunne prøve å gå på truger.
Article image

Solid innsats av trugelandslaget i Spesial Olympic

Gjøvik og Norge har all grunn til å være stolte av innsatsen til sitt trugelag i Special Olympics Winter Games, som nå er avsluttet i Sør-Korea. Fire medaljer og to fjerdeplasser fikk de med seg hjem.

Article image

Sørum satser på fritids- og aktivitetstilbud

Sørum kommune hadde tilsyn av fylkesmannen på tjenestene praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i 2009/2010. Dette tilsynet ga ett avvik, og klar tilbakemeldinger på hva som ikke var godt nok i støttekontakttjenesten.

Os kommune i endring

Os kommune i Hordaland er en av flere kommuner som dette året har arbeidet godt for å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste. Vi har oppfordret prosjektleder Guri Ljones om å beskrive prosessen for det som har blitt et spennende utviklingsprosjekt etter at hun bl.a. tok videreutdanningen i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige.
bergen-kommune-ing[1]

Bergen har fått skikk på rekrutteringen

Fra 2012 skal ansatte i Bergen kommune slippe å lete i blinde etter støttekontakter. Og støttekontakt - kandidater skal lett finne fram til rette instans. Fritidforalle.no har sjekket om Bergen kommune holder løftet sitt.
maling%20og%20tegning[1]

Bonus: Kunst og håndarbeid

På Gjøvik gård er det plass til alle. I første etasje sitter aktivitetsgruppen og strikker, perler eller lager glassbilder, eller bare prater. På loftet holder kunstgruppen til. Begge gruppene gir deltakere med trøblete psykisk bagasje et trygt møtested, og samtidig styrkes både kreativiteten og selvbildet.

Gjøvik: Samlet støttekontaktarbeidet - og hevet statusen på feltet

Kulturkontoret på Gjøvik har en lang rekke tilrettelagte kultur og fritidstilbud innen psykisk helse, og for utviklingshemmede. Støttekontakter blir med der det trengs. Støttekontaktkoordinator Solvor Sandmark og fritidskonsulent Siri Syvrud i Gjøvik gløder mer enn de fleste for målgruppen sin.

robert%20olsvik[1]

Kommune og IL - hånd i hånd?

Hvordan kan idretten og det offentlige samarbeide i din kommune for å skape et fritidstilbud for alle? For det er enklere sagt enn gjort, viser det seg.
truge%20ing[1]

Gjøvik med Norges første trugelandslag

For første gang stiller Norge med eget trugelag i Special Olympics World Winter Games. Mellom 29. januar til 6. februar skal Gjøvik – laget konkurrere i Sør-Korea, i Pyeong Chang, byen som arrangerer vinter- OL i 2018.
ingress%20trenings%20kompis[1]

Treningskompis

Flere kommuner i Finnmark har utviklet og tatt i bruk et 16 timers kurs som gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettede oppdrag innenfor støttekontakttjenesten. Alta er en av initiativtakerne og nylig utdannet de 26 nye treningskompiser.
bydel%20nordre%20aker[1]

Styrker støttekontakttjenesten for barn og unge

Bydel Nordre Aker har i løpet av en fireårs periode arbeidet med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste for barn og unge. Fra kun å gi tilbud om individuell støttekontakt er det nå innarbeidet slik at det også gis tilbud i grupper og med metoden FmB.
aktivitet-p-resept-ingr[1]

Grønn resept

Grønn resept kan tilbys pasienter med diabetes type 2, høyt blodtrykk og overvekt når ønsket er å endring av levevaner og derved å hindre eller utsette medikamentell behandling.
Article image

JollyFriday

JollyFriday er en åpen møteplass for de godt fungerende unge som faller utenfor det ordinære tilbudet til ungdom, og som synes det er OK med litt bistand.

Fagdag for fritidskontakter i Sola kommune

Seksjonen for tilrettelagt fritid i Sola har overtatt utførerdelen av støttekontakttjenesten som de nå har kalt fritidskontakttjenesten. Nylig ble det arrangert en fagdag for oppdragstakerne som nå har fått tittel som fritidskontaktene.

bilde-041a[1]

Støttekontakttjenesten i Fredrikstad kommune

Fredrikstad har siden slutten av 2007 organisert støttekontakttjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og tatt ansvar for å styrke samarbeidet rundt dette fagfeltet regionalt.

Gjøvik bruker ledsagerbevis aktivt

I stadig flere kommuner legger en vekt på å tilby barn, ungdom, voksne og eldre som mottar et vedtak om støttekontakt et ledsagerbevis.

oslo%20kommune[1]

Nettverk i Oslo

Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune har i samarbeid med Oslo idrettskrets, Bydel Nordre Aker, Bydel Grorud og Bydel Østensjø etablert et nettverk som skal bidra til utvikling av støttekontakttjenesten i Oslo kommune.
stjrdal-ingr[1]

Gode erfaringer med fritidsgrupper for barn og unge

Stjørdal kommune har etablert ulike typer fritidsgrupper for barn og unge. Målet er at fritidstilbudet skal gi deltakeren en positiv opplevelse samt økt nettverk. Tiltaket er også et godt avlastningstiltak for deltakerens foresatte.
Article image

Treningskontakt i Oslo

Oslo Idrettskrets har sammen med Helse- og velferdsetaten (HEV) i Oslo kommune inngått et partnerskap om etablering av treningskontakt som et ledd i arbeidet med å styrke støttekontakttjenesten i bydelene.

Article image

Satser på fritid

I Bærum kommune har ”Tilrettelagt Fritid” ansatt 7 personer i faste stillinger som har ansvar for å tilrettelegge fritiden for mennesker med ulike bistandsbehov.

venner[1]

Forbedrer støttekontakttjenesten

Bedre kartlegging og økte valgmuligheter er endringer som skal bidra til å styrke støttekontakttjenesten i Bydel Østensjø i Oslo.
Article image

Tydelige og konkrete vedtak

Når en kommune tilbyr enkeltmennesker tjenesten støttekontakt skal det alltid sikres gjennom at det fattes et vedtak. Vi har besøkt Nedre Eiker for å høre hvordan de praktiserer dette arbeidet for å kvalitetsikre tjenestetilbudet.

Article image

Fra støttekontakt til aktivitet

Trondheim kommune har omorganisert arbeidet med tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov.

Article image

Introduksjonsperm

Fritidskontaktordningen i Sandnes kommune ønsker å gi ansatte som tilrettelegger fritidstilbud i aktivitetsgrupper bedre informasjon, opplæring og oppfølgning.

Article image

Aktivitet på resept

Gjennom et interkommunalt samarbeid tilbyr 6 sørlandskommuner en ”Aktivitetsresept” til personer som trenger starthjelp til et mer fysisk aktivt liv.

Article image

Aktiv på dagtid

Oslo idrettskrets tilbyr i samarbeid med Oslo kommune treningstilbudet Aktiv på dagtid som tilbyr aktiviteter i flere bydeler 7 dager i uken.

fritidstilbud-i-skoletiden-ingr[1]

Fritidstilbud i skoletiden

Tastaveden skole og Ungdom og fritid i Stavanger kommune har satt i gang et samarbeidsprosjekt som muliggjør en arena for læring av sosial kompetanse fra jevnaldrende og som gir flere en sjanse til å skape seg et vennenettverk i skoletiden.

Bruker ledsagerordningen aktivt

I Gjøvik kommune tilbys ledsagerbevis til de fleste som mottar et støttekontaktvedtak. Dette sikrer at støttekontakten kan komme gratis inn bl.a. på kino, bowling, svømming og konserter.

untitled-1[1]

Vennesla tenker nytt

I Vennesla kommune får frivilligsentralen ansvaret for å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i nært samarbeid med kommunens ulike enheter og frivillig sektor.
erfaringer-med-fritid-med-bistand-i-drammen-ingr[1]

Erfaringer med Fritid med bistand i Drammen

Drammen kommune har tatt i bruk metoden Fritid med bistand som en del av støttekontaktordningen. Her reflekterer tre av saksbehandlerne over sine erfaringer med metoden og hvilke muligheter som ligger i den.
vefsen-ingr[1]

Friluftsgruppe i Mosjøen

I Vefsn kommune har de etablert en spennende friluftsgruppe. Gjennom å presentere hvordan de arbeider håper vi flere kan få ideer til tilsvarende gruppeaktivitet.
Article image

Endelig i slag

I Asker kommune legges det vekt på å tilby varierte aktivitetsgrupper i tråd med brukernes ønsker og behov.

Article image

Støttekontakttjenesten er i endring

I Vefsn kommune i Nordland ønsker mange som får vedtak om støttekontakt, et tilbud som sikrer deltakerne mulighet til å være sammen med andre.

Article image

Gode opplevelser

Time out er et privat foretak i Kristiansand som tilbyr tilbud til ungdom som har behov for sosialisering og egenutvikling sammen med jevnaldrende ungdommer.

Article image

Tilrettelagt fritid

Kulturenheten i Trondheim kommune er organisert i flere fagområder. Ett av dem er Tilrettelagt fritid.

nat%20ingress[1]

Praksis med gjensidig nytte

Høgskolen i Bodø og Universitet i Agder er blant 8 utdanningsinstitusjoner som deltar i prosjektet Nattergalen. Deres erfaringer etter ett år, er gode.