Tiltaket FRIBI (Tidl. tiltaket Fritid med Bistand [FmB]) er en bestilling fra etat for sosiale tjenester med hovedfokus på R`en i LAR.  Målet med FRIBI er å lose personer med rusavhengighet inn i ordinære fritidsaktiviteter og å gi LAR-pasienter en styrket rehabilitering. Tiltaket er ment for dem som ønsker å komme seg videre, og har behov for en rehabilitering med fokus på fritidsaktivitet/trening, inkludering og oppretting av nye nettverk.
Målgruppen til FRIBI er personer med nåværende eller tidligere rusavhengighet med god rusmestring og motivasjon for endring. Deltakerne må være 18 år eller eldre. Tiltaket er hovedsakelig ment for LAR-pasienter, men det er også rom for personer som ikke er under LAR-behandling.

Organisering

Ansatte ved FRIBI i BergenTiltaket har fem ansatte som deler på arbeidsoppgavene knyttet til tiltaket. FRIBI arrangerer ulike aktiviteter ved og utenfor LAR poliklinikker, vi har individuell oppfølging samt at vi ansetter og følger opp trenings- og fritidskontakter for målgruppen når det er behov.
I den individuelle oppfølgingen bruker vi Fritid med Bistand-metoden. Saksbehandlere fra sosialtjenesten i hele Bergen kommune kan henvise potensielle deltakere til FRIBI. Den individuelle oppfølgingen er en vedtaksbasert tjeneste med varighet fra tre måneder til ett år, med mulighet for forlengelse. Her blir det lagt stor vekt på relasjonsbygging, veiledning og tilrettelegging før økt mestringstro i løpet av oppfølgingsperioden. Disse elementene er viktige «verktøy» for at deltakerne skal kunne bli trygge i aktiviten(e), og for at deltakerne skal kunne oppnå sosial inkludering, integrering og selvstendig aktivitet. For noen er veien fra isolering til aktiv deltakelse i en aktivitet eller i et miljø kort, for andre er veien mye lengre. Det er store individuelle forskjeller, så oppfølging varierer mye i antall timer per uke, fra 1 til 10 timer.
Tiltaket FRIBI arrangerer også aktiviteter ved flere LAR poliklinikker en fast dag i uken. Her er det ingen krav til påmelding, og det blir arrangert mange ulike former for aktivitet. Blant aktivitetene er det stor spennvidde; kino, baking, maling, klatring, fisketur, bowling, curling og mye annet. En dag i uken blir det arrangert felles trening for alle som er LAR-pasienter og en dag i uken er det felles tur. Gruppetiltakene kan også være en arena for å rekruttere deltakere til individuell oppfølging.

Solskinnshistorier

«Sofie»

«Sofie» hadde nylig vært i behandling og vært rusfri i 2 uker før hun kom i kontakt med FRIBI.  I starten brukte «Sofie» og fritidskoordinator tid på relasjonsbygging, hvor de gikk turer for å bli bedre kjent. «Sofie» ønsket å komme i gang med fysisk aktivitet og ha noe meningsfullt å fylle hverdagen sin med. Etter en stund kom hun fram til at hun ønsket å prøve ut CrossFit. «Sofie» hadde noen barndomsvenner som drev med dette, i tillegg til at hun hadde sett noen klipp på nettet. fritidskoordinator og «Sofie» testet ut CrossFit i form av noen prøvetimer og litt egentrening. Etter kort til fant «Sofie» ut at dette var noe hun hadde lyst til å gjøre mer av. I dag er «Sofie» ferdig med et 4-ukers intro kurs i CrossFit, og trener flere ganger i uken selvstendig. Hun har fremdeles ukentlig kontakt med fritidskoordinator. Når «Sofie» er trygg nok, er målet at hun ikke har behov for bistand i aktiviteten. «Sofie» har fått et utvidet nettverk gjennom CrossFit og har etablert flere nye positive relasjoner. Hun stråler på trening, og har allerede hatt stor framgang på mestring av øvelser samtidig som det tar lengre tid før hun hiver etter pusten. «Sofie» har også søkt på kurs for å bli helsesekretær og ser lyst på fremtiden.  

«Remy»

«Remy» hadde vært rusfri i over ett år da han kom i kontakt med fritidskoordinator. «Remy» hadde et ønske om å få treningskontakt, men saksbehandler hadde da henvist til FRIBI. Da «Remy» og fritidskoordinator startet opp med aktivitet, var han veldig usikker på hva han hadde lyst å bruke tiden sin på, men han visste at han var glad i å gå tur. Det ble brukt mye tid for å bygge en trygg og god relasjon, og «Remy» og fritidskoordinator la stadig ut på nye utfordringer som «Remy» gradvis mestret bedre og bedre. I tillegg til rus, hadde «Remy» hatt en del angst som hindret han i å dra til byen, være i sosiale settinger og oppsøke ukjente steder.
«Remy» fant ut at han ønsket å starte med trening på et treningssenter. «Remy» hadde tidligere vært medlem på senteret, men da hadde han brukt beroligende på grunn av angst. Etter flere uker hvor fritidskoordinator motiverte til å prøve treningssenter, ble han endelig med inn. Vi ble enig om å treffes utenfor slik at vi kunne gå inn sammen. Etter flere uker med trening sammen på senteret, fant «Remy» ut at han var klar for å starte med trening alene, og han ønsket å prøve ut noen saltimer. «Remy» har fått sitt eget treningskort og trener fast fire dager i uken sammen med to venner han har fått god kontakt med igjen, og som trener på samme senter.
«Remy» er nå også klar for å kunne gi noe tilbake, så han har startet opp med kurs for å bli frivillig i Røde Kors Hjelpekorps. Fritidskoordinator ble med på første møte med organisasjonen, og har siden gått alene på kurs. Han er komt godt i gang med kursene og motivert for arbeidet fremover.

Veien videre

Vi i FRIBI ønsker å bidra til at flere kan veiledes til en meningsfull fritid, samt bidra til at deltakerne får økt livskvalitet. Vi gleder oss til veien videre.

Kontaktinformasjon

  • Meriam, fritidskoordinator,  409 20 406
  • Mia, fritidskoordinator, 409 20 406
  • Anja, teamkoordinator, 945 25 605
  • Heidi, fritidskoordinator 408 17 861

Brosjyre: Brosjyre_Fritidmedbistand_Bergen.pdf

Lenke til Facebookside: www.facebook.com/FritidmedBistand