Siv Erna og Emma Kristine søkte Evje og Hornnes kommune om et etableringstilskudd og gratis leie av lokaler på Evje for å starte fritidsklubb for mennesker med funksjonsnedsettelser på tvers av kommune og fylkesgrenser. Klubben skulle drives på frivillig basis og drifte seg selv. 

De fikk innvilget et tilskudd på 5000 kroner og dermed var Fredagsklubben på Evje et faktum. Utgangspunktet var at Fredagsklubben EvjeFredagsklubben skulle bli et møtested med fokus på vennskap, glede, mestring og motivasjon.  Det var ønskelig med et klubbtreff pr. måned og de er opptatt av at klubben skal være et sted hvor alle er velkomne uansett alder eller funksjonshemming.

- Vi la også vekt på å ha noen faste rammer rundt arrangementet, slik at kvelden ble oversiktlig og forutsigbar for deltakerne. Med dette utgangspunkt snakket vi med aktuelle brukere og fant frem at vi på hver klubbkveld skulle spise et måltid sammen, deretter ha en aktivitet og til slutt diskotek og kiosksalg forteller Siv Erna og Emma Kristine.

Det sendes ut halvårlige program som beskriver maten og aktiviteten på hver klubbkveld.Fredagsklubben i studio

Målsettingen var å etablere og utvikle vennskap på tvers av kommuer og fylkesgrenser gjennom sosialt samvær og gøyale aktiviteter. De hadde et håp om å få mellom 20-30 deltakere på hver klubbkveld. Nå, etter 5 års drift ser vi at vi har lykkes med målet vårt, og vi har hatt noen helt fantastiske opplevelser med Fredagsklubben disse 5 årene. Fredagsklubben drives fortsatt på frivillig basis, men det er et fremtidig mål å få klubben inn under støttekontakttjenesten i kommunen.

I dag kommer mellom 80-90 deltakere fra begge Agder-fylkene på fredagsklubben og de har etablert et årshjul med faste aktiviteter som gjentas hvert år som høstfest, julebord, radiosending, festival, bowling, karneval og talentiade i tillegg til nye aktiviteter som prøves ut.

I starten var det kun Siv Erna og Emma Kristine med hjelp fra familie og venner som drev klubben. Nå har klubben Fredagsklubben talentiadeutviklet seg slik at flere frivillige trengs.

- I dag er vi ca. 15 frivillige som er med på å drive klubben. Fredagsklubben har gode samarbeidspartnere og støttespillere i det lokale næringslivet, kulturskole, lag og foreninger som bidrar med økonomisk støtte og praktisk bistand når vi trenger det. Fredagsklubben arrangerer dagsfestival i samarbeid med våre støttespillere, Talentiade hvor deltakerne opptrer med sine talenter, radiosending på lokalradioen og de to siste årene har vi fått opptre under Evjedagene. Vår opplevelse er at Fredagsklubben er en aktiv klubb som har fått oppmerksomhet hos lokalbefolkningen på Evje. Flere har meldt seg som frivillige og vi får ofte henvendelser om ulike oppdrag forteller Siv Erna og Emma Kristine.

Fredagsklubben er åpen for alle og de ønsker nye deltakere hjertelig velkommen.

For informasjon om program eller annet ta kontakt med Emma Kristine på mobil 957 00 974  eller leesland@gmail.com eller Siv Erna Berntsen på mobil 90043175.

Av Anders Midtsundstad