1257635_h3426cc3dc446a03995d2_v1264599389_562x450"Fritid for Alle" fikk for en tid tilbake et tips av Inger Kristin Nyholt om aktivitetstilbudet JollyFriday i Skedsmo kommune. Vi kontaktet henne og møtte en engasjert og aktiv leder av avdelingen Tilrettelagt fritid. Hun begynner med å fortelle at avdelingen har et motto, det er som følger;

Tilrettelagt fritid i Skedsmo kommune jobber for økt livskvalitet hos mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom å bidra til deltagelse i sosiale fellesskap der den enkelte opplever tilhørighet, blir inspirert og stimulert.

Hva er JollyFriday?   

JollyFriday er en ungdomsklubb med bl.a. diskotek, biljard, bordtennis, airhockey, brettspill, pc'er, tv, film, kiosksalg og kafe.                                                                                                                            

- Vi åpner dørene den første fredagen i hver måned kl. 18 og stenger kl. 22. I denne tiden kan man komme og gå som man vil. Vi pleier å si at det er en åpen fest- og møteplass for unge som synes det er OK med litt bistand. I utgangspunktet retter vi oss til de som er godt fungerende som pga forskjellige funksjonsnedsettelser og atferdsproblematikk, faller utenfor det ordinære ungdomstilbudet. Ved starten definerte vi alder fra 14 til 24, men vi stopper ingen med et ungt sinn forteller Nyholt.

Tilbudet er åpent for unge fra Skedsmo og nabokommuner. Tilbudet er for alle som har lyst å komme, og som de har plass til. Foreløpig har det ikke vært behov for å sette noen grenser. Hit kan man med andre ord droppe innom uten å ha meldt seg på.    

-På arrangementskveldene kommer det ca 40 brukere. Da har vi 3 fritidskontakter på jobb i tillegg til meg og 1 frivillig. Ofte har jeg i tillegg leid inn 1 ekstra eller at vi har med oss 1 ekstra frivillig som har lyst til å komme. Arbeidsoppgavene våre er fordelt slik at en kjører diskoteket og er litt ute på dansegulvet, en sitter i inngangen, hilser velkommen  og registrere bostedskommune, en vandrer mellom spill-rom og pc-rom, en står i kiosk/kafeen og prater der, en frivillig står bak disken og jeg er vel litt alle steder forteller Nyholt.

Hvordan oppstod JollyFriday?                                                    

Inger Kristin Nyholt forteller at tilbudet ble etablert etter mange brukere og foresatte etterlyste en sosial møteplass.

- Våre eksisterende gruppeaktiviteter kunne ikke dekke etterspørselen. Avdelingen hadde heller ikke tilgang på fritidskontakter som kunne opprette nye lukkede grupper. På bakgrunn av brukernes og de foresattes ønske, oppstod ideen om å kunne lage et annet gruppetilbud som kunne være åpent for alle. Jeg  fikk med meg noen av de fritidskontaktene, sammen fikk vi til en avtale om å låne ungdomshuset en fredag i måneden, vi laget en litt proff logo og markedsførte tiltaket via ulike samarbeidsparter i kommunen og interkommunalt. Vi fikk lov å selge ungdomshusets kioskvarer, vi kjøpte inn pizzaer, pølser, hamburgere, brus, vaffelrøre, etc som vi kunne selge - og så satte vi i gang. Den første kvelden kom det 16 personer - de siste gangene har besøket vært ca. 40 og det er stadig stigende. Vi teller da ikke ledsagere. Trenger man mye hjelp må egen ledsager benyttes.

Som nevnt retter vi oss mot de godt fungerende brukere. Noe av poenget med tiltaket er at brukerne skal slippe å ha med følge. Vi ser at støttekontakt, foreldre eller personale kan være viktig i en startfase til brukeren kjenner seg trygg, men så ser vi at de etter hvert kommer alene. For oss er det viktig at både brukere og deres ansvarspersoner kjenner trygghet for tiltaket. Vi tar derfor imot telefonnummer til pårørende, er det nødvendig passer vi på penger og mobiltelefoner til brukerne som kommer på arrangementet, vi tar ansvar for å ringer taxi etc. Vi ser det også som viktig å kunne introdusere unge for hverandre, samt passe litt ekstra på de som ser "alene" ut. Vi legger stor vekt på å møte hver og en som kommer til arrangementet med glede! Hvilket er lett - vi ER veldig glade på disse kveldene, brukerne gjør oss glade.

Hvordan finansieres tiltaket?   

Skedsmo kommune har gjennom dette tiltaket synliggjort hvordan en kan legge tilrette for et godt samarbeid med nabokommuner og med frivillige organisasjoner.                                               

- Tiltaket er i hovedsak finansiert av Skedsmo kommune. De betaler det meste av lønnsutgifter og gir oss et sted å være. I tillegg er så heldige og har fått til et samarbeid med to Lions klubber som gir oss uvurderlig bistand. Lions Club Nedre Romerike er en kvinnegruppe som bidrar med en frivillig pr kveld samt noen penger som går til bl.a. premier og utstyr til kveldene. Lions Club Strømmen er en mannegruppe som bidrar med penger og vaffelrøre. I år har vi fått kr 15.000,-. fra dem. Dette går med til å reparere og oppgradere diverse i spill-parken på ungdomsklubben som vi disponerer. Våre nabokommuner Lørenskog og Rælingen bidrar også gjennom å betale lønna til 1 fritidskontakt. Det er mulig vi også får med Nittedal kommune på dette, da de har flere brukere på arrangementet. Nabokommunene kan på denne måten markedsføre dette tilbudet til andre brukere i sin kommune - som at de HAR et slikt tilbud. Vi har gratis inngang på arrangementene.          

Hvem bruker tiltaket?

Den typiske bruker av både JollyFriday og gruppetilbudene er mennesker som er lettere utviklingshemming, men de har også flere brukere med ADHD, tourettes  og asperger.

- Det er mange som kan sies å ha et bistandsbehov. Foreløpig, knyttet til dagens økonomiske situasjon og kapasitet, klarer vi dessverre ikke å gi "alle" et tilbud. Det er likevel en broket forsamling som møtes. Stikk i strid med integreringstankegangen ser vi at det å ha sitt "eget sted" er svært positivt. Hvem liker vel følelsen av stadig å komme til kort? På JollyFriday går brukerne i kiosken, velger det de vil ha, lemper alle sine penger på disken i trygghet om at de ikke blir lurt. De danser, spiller spill, vandrer rundt, skravler og ler, blir med i allsangen og konkurranser, uten å tenke på at de er "annerledes" - ingen skiller seg ikke ut i dette selskapet! Her er det litt unormale det normale! Vi skal ikke ta oss selv alt for høytidelige. Jeg har i og for seg latt dette være del av kommunikasjonen utad. Det er greit å ikke være helt A4! Det jeg kanskje syns er noe av det fineste med arrangementet er å se vennskap som vokser frem på disse kveldene. Når man møter de samme om og om igjen - blir de trygge på hverandre og "leker" mer og mer sammen forteller Nyholt.

Skedsmo nettsideMer om Tilrettelagt fritid                                          

JollyFriday er en av flere gruppeaktiviteter som organiseres av Tilrettelagt fritid i Skedsmo.   

- Mine ansatte som kalles fritidskontakter er betalt for å ta seg av og aktivisere brukerne våre. I en ordinær gruppe jobber to og to fritidskontakter sammen, og en gruppe kan bestå av opp til 7 deltagere avhengig av hvor krevende de er. I Skedsmo kommune har vi middagsgruppe for voksne, mandagsklubb for voksne, guttegruppe for unge gutter, jentegruppe for jentene, på-farten-gruppe for ungdommer og vennegjeng-gruppa som er rundt omkring og opprettholder et mangeårig vennskap. Vi har juleball for voksne før jul og vi har en stor sommeravslutning for alle våre gruppemedlemmer. I samarbeid med kommunene Rælingen og Lørenskog har vi Kulturkafe for voksne utviklingshemmede og vi arrangerer vårball for voksne. Mange av våre grupper møtes i et stort ungdomshus, hvor det er mange muligheter for ulike aktiviteter. Andre grupper hentes av aktivitetslederne der de bor, og kjøres tilbake etter aktiviteter i skog og mark, byliv, bowling, kino. Aktivitetsgrupper som ikke er på et fast sted. Også har vi JollyFriday forteller Nyholt avslutningsvis.

Ønsker du mer informasjon om Tilrettelagt fritid i Skedsmo kommune kan du lese mer på deres hjemmeside her, eller kontakte Inger Kristin Nyholt på tlf. 66938197 eller e-post ingnyh@skedsmo.kommune.no

Du kan også finne mer informasjon på deres hjemmeside her.

 Av Anders Midtsundstad