Ingvild ReitanAktiv på dagtid har vært med å endre livet til mange mennesker. Tilbudet tilbys gjennom Oslo idrettskrets og startet opp i 1995. Tilbudet finansieres av Oslo kommune og Helse Sør-Øst er med på å finansiere aktivitetstilbudene som tilbys i Vika, Majorstua, Frogner, Grünerløkka, Bjølsen, Ekeberg, Lambertseter, Holmlia og Grorud.

- Vi ønsker å være en brobygger mellom mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet og idrett. Målet er å bidra til å aktivisere og integrere personer i Oslo som mottar en trygdeytelse forteller daglig leder Ingvild Reitan.

Tilbudet er organisert med 7 heltidsansatte og enkelte timelønnede instruktører. Deltakelsen koster kr. 250.- pr. år.

- Vi benyttes av mange og distribuerer 50 000 timeplaner for å markedsføre seg, men vi markedsføres også gjennom våre samarbeidspartnere som er ulike idrettslag, treningssenter, kommunale og statlige institusjoner, pasientorganisasjoner og Oslo kommune.

Hvem kan delta?
Alle mellom 18 - 65 år som bor i Oslo og mottar en trygdeytelse enten dette er sykepenger, attførings- og rehabiliteringspenger, uføretrygd, Aktiv på dagtidovergangsstønad, dagpenger, økonomisk sosialhjelp eller midler gjennom introduksjonsprogrammet kan bli med.

Aktiviteter.
Det tilbys trening i helsestudio, ulike aktiviteter i sal, sykling på ulike nivåer, ulike vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring og en del ekstra arrangementer som stavgang, bowling, minigolf, foredrag, røykestoppkurs. En kan gjerne komme på en prøvetime.

Aktiv på dagtid er opptatt av å legge tilbud ulike plasser i byen. Det er derfor minst aktivitet 2 steder hver dag. Samlet deltok over 2300 personer på aktiviteter i 2009. Mellom 200 og 300 personer trener her i aktivitetene til Aktiv på dagtid hver eneste dag. Av disse er 35% av medlemmene personer som har en innvandrerbakgrunn, og det er en overvekt av deltakerne er kvinner.

Hvordan bli medlem?Aktiv på dagtid - brosjyre
En kan bare møte opp på en aktivitet for å får registreringsskjema med giro og prøve ut en aktivitet en gang før man betaler.

- Vi opplever at det er viktig å tilby lavterskel aktiviteter til en lav pris. Samtidig ser vi at det er viktig å ha instruktører med høy faglig kompetanse og at tilbudet tilbys i nærmiljøet forteller Ingvild Reitan.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet i Oslo kan du lese mer om dette på deres nettsted eller se en informasjonsfilm her.
Deres brosjyre kan du lese i pdf format her.

Aktiv på dagtid i Norge.
Tilbudet Aktiv på dagtid tilbys i dag også i Asker, Bærum, Ski, Nesodden, Follo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Askim, Halden, Førde, Florø, Gaular, Naustdal, Molde og Tromsø.

Av Anders Midtsundstad