Av aktiviteter har de alt fra dans, til kunst, riding, bokkafe, musikk og kor, og en rekke typer idretter, som innebandy eller trugeløp. Dessuten har de et godt samarbeid med ulike lag og foreninger, blant annet Gjøvik Svømmeklubb, et godt eksempel på god integrering, mener de to.

For seks år siden ble alt arbeid med støttekontakt og fritid i Gjøvik kommune samlet i Tjenesteområde kultur. Før- Det er bedre at alt er samlet i Tjenesteenheten. De som søker, krysser jo av på alt de trenger, enten det er husvask eller fritid, sier støttekontaktkoordinator Solvor Sandmark. (Foto: Ingebjørg Jensen)det var det spredt på seks ulike distrikt innen helse og omsorg.

- Da alt ble samlet, hevet det statusen til støttekontaktarbeidet. Det var stort behov for opprydding, og det første jeg gjorde var å lage kriterier for tildeling av støttekontakt,  sier Solvor Sandmark, som er vernepleier med videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige ved Høgskolen i Bergen. Hun har også videreutdanning i psykisk helse og ledelse.  Siri Syvrud , hjelpepleier i vernepleien, har siden 2005 jobbet i 50 prosent stilling som fritidskonsulent. Ansvarsområdet er tilrettelegge kulttilbud uavhengig av funksjonshemming og alder, med hovedvekt på  barn og unge.

- Mitt mål er å få til et så bredt tilbud som mulig. Og det er deltakerne som skal eie aktiviteten. Utgangspunktet er hva de selv ønsker seg, sier Syvrud.

På kulturkontoret er de fire stykker, i til sammen tre stillinger: Leder Ole Narten Svendsen jobber fulltid, Solvor Sandmark 80 og fritidskonsulent Siri Syvrud 50 prosent. I tillegg jobber Mette Urdahl 20 prosent med timelistene til støttekontaktene, Mens Mona Røisli har 30 prosent stilling som aktivitør.

Ski for alle

25 minusgrader hindret ikke full fres på Madshus skifestival på Gjøvik i februar. Tjenesteområdet samarbeidet med skiprodusenten Madshus om "Ski for alle"- arrangementet, som spesielt retter seg mot mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming og innvandrere. De kunne velge mellom aktiviteter som hundeslede, kanefart, maling, musikk og grilling, eller kikke på modellflyoppvisning, og ikke minst, prøve seg på trugeløp. Der deltok også  trugegruppen som skal representere Norge i Special Olympics i Sør-Korea i 2013.

Sandmark og Syvrud mobiliserer bredt til "Ski for alle":

- Vi tenker alltid interkommunalt. I år var både Hamar og Valdres med. Elever ved helse- og sosialfaglinjen på Gjøvik vgs. og idrettslinjen på Lena ble med som ledsagere. For oss er dette også en måte for oss å rekruttere støttekontakter, sier Sandmark. De trekker også inn kokkelinjen på Raufoss vgs., som sist fikk i oppgave å lage en to meter lang marsipankake formet som en ski. I tillegg er Mental Helse, Friskus og frivillige fra Øverby Helsesportsenter med på arrangementet.

Vil være med på alt

Tidligere hadde Sandmark ansvar for vedtakene, men nå er alt samlet hos Tjenesteenheten.

- Det er bedre at alt er samlet der. De som søker, krysser jo av på alt de trenger, enten det er husvask eller fritid. Noen vil gjerne være med på alt, når de har kommet i gang. Derfor må vi begrense det til at de kan få være med i to grupper, for eksempel riding eller kunstgruppen på Gjøvik Gård.

Sandmark har erfart at de fleste som søker om fritidstilbud, gjør det fordi de er ensomme og vil treffe folk, ikke fordi de trenger et en - til - en - støttekontakttilbud.

- Ensomheten gjelder like mye de som har barn, men som for eksempel ikke er i jobb, eller ikke klarer å sette i gang med noe de kan gjøre bare for sin egen del. Da blir de gjerne liggende på sofaen mens ungene er på skolen. Det er også en del eldre, særlig kvinner, som ikke har noen interesser, som søker støttekontakt, istedenfor å invitere naboen på kaffe. Vi har et trimtilbud hver fredag for folk som har erfaring fra psykiatrien. Der er jeg med, og jeg sender melding "håper jeg ser deg på treninga i dag". Flere av de som har fått avslag, har likevel kontakt med meg. Jeg sender sms til dem også, sier Sandmark.

Syvrud peker på at mens de utviklingshemmede vanligvis ikke er vanskelig å få med på aktiviteter, er det verre med brukerne fra psykiatrien. De må aktivt trekkes med på så mye som mulig, og målet er etter hvert å få dem over i vanlige aktiviteter.

Segregert og integrert

Gjøvik har mange tilrettelagte tilbud for utviklingshemmede og mennesker som sliter psykisk. En del aktiviteter er åpne for alle, som da det ble arrangert teatertur til Oslo, eller når det er kunstutstilling. Og medlemmene av trugegruppen, som nå bare består av utviklingshemmede, har vært sammen med andre Røde Kors - medlemmer som trener til "Til topps"- turen til Galdhøpiggen, som først og fremst er et opplegg for å inkludere flyktninger. Dermed får gjengen som skal til Sør-Korea en mulighet til å delta på organisert trening flere ganger i uken. Med på kjøpet har de fått opplæring i førstehjelp, noe de med rette var veldig stolte av.

Gjøvik Svømmeklubb har tilrettelagte tilbud, noe som betyr større trenertetthet, men ellers felles garderobe og felles oppvarming, der de utviklingshemmede trener side om side med andre barn og unge.

Integreringen går ikke alltid knirkefritt:

- På arrangementer som er åpne for alle, er det av og til noen som ikke vil være med på grunn av de utviklingshemmede, som noen ganger tøyser vel mye. Da må de ha en sterk leder som kan lære dem å lytte til andre,  sier Sandmark, mens Syvrud legger til at de også kan være en ressurs for hverandre: Når det holdes kunstutstilling er de utviklingshemmede vakter, mens en fra psykiatri- gruppen er for øvrig støttekontakt for en utviklingshemmet, noe som fungerer godt.

Av Ingebjørg Jensen, epost: ingis.jensen@c2i.net