Gjennom samarbeidsprosjektet "Aktive muligheter" ønsker Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo å giIntroduserte truger i Oslo mennesker med utviklingshemninger muligheter til å kunne delta i selvvalgte fritidsaktiviteter. For å sikre dette legges det vekt på å gi alle støtte i sin inkluderingsprosess frem til deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner eller gjennom å etablere egne aktivitetsgrupper gjerne i samarbeid med f.eks.et idrettslag, kor, menighet eller en annen frivillig organisasjon.

Prosjektet er inne i en forprosjektfase, men oppmerksomheten rundt betydningen av å tilrettelegge for å sikre alle like muligheter for deltakelse gir allerede resultater. Flere mennesker med utviklingshemninger har allerede fått støtte i en prosess som har gitt dem muligheter til å delta i fritidsaktiviteter de selv har valg hvor de deltar sammen med andre som deler deres fritidsinteresse. I prosjektet tar kommunene i bruk metoden Fritid med Bistand som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med vekt på den enkeltes ønsker, behov og drømmer.

Prosjektet har utviklingshemmede som en målgruppe, men i praksis bidrar prosjektet til å sette fokus på hvordan en kan tilrettelegge fritid for alle med bistandsbehov.

Aftenposten deltok når truger ble introdusert som en aktivitet i bydel Gamle Oslo denne uken. Filmen de laget kan du se her.

Av Anders Midtsundstad