Ledsagerbevis
I Gjøvik legges det stor vekt på at støttekontakttjenesten skal sikre barn, ungdom og voksne med ulike bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse, sammen med andre. Nesten alle som har et vedtak, har fått dette smarte kortet som gir fri adgang for den du ønsker å ha med som ledsager, enten det er støttekontakten, en venn eller et familiemedlem,  forteller støttekontaktkoordinator Solvor Sandmark.

Mer om ledsagerbevis.
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Les om ledsagerbevis på Helse Norge her og les veiledende nasjonale retningslinjer hos Bufdir her: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_for_ledsagerbevis_for_funksjonshemmede/