Alle landets fastleger kan gi sine pasienter en grønn resept og henvise dem bl.a. til frisklivssentraler for oppfølging og tilbudAktivitet på resept om blant annet motivasjonssamtale, gruppetrening, kostholdskurs og røykesluttkurs.

Grønn resept er et begrep som omfatter tiltak for å øke legenes og pasientenes fokus på behandling av livsstilssykdommer uten bruk av medisiner. En grønn resept er en «kontrakt» mellom lege og pasient som angir type, frekvens og dosering av for eksempel fysisk aktivitet. For noen vil det være aktuelt å sikre personen en vedtak om støttekontakt innen for en av de tre hovedløsningene, eller finne frem til en frivillig som kan følge opp den enkelte som en ulønnet turvenn. 

Legen får en egen takst fra folketrygden. Hensikten er at legen skal ta seg tid til å motivere pasienten. Grønn resept ble innført av helseminister Dagfinn Høybråten høsten 2003.

Mer informasjon om ordningen kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad