Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erfaringer fra andre land


Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjenestemottakeres utgifter i forbindelse med deltakelse på ferie, konserter eller andre arrangementer.

Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker på denne måten å samle sin mulighet til å påvirke beslutningstaker og for å samle erfaringer rundt spørsmål som har betydning for målgruppen.

Aktiv fritid for alle - Danmark

Torsdag 24. april arrangerte Danmark sin fyrste nasjonale «Aktiv fritid for alle» nettverksamling. Den blei skipa på Handicapidrættens Vitencenter i Roskilde

FOMS

FOMS en viktig ideell yrkes- og interesseorganisasjon i Sverige for ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritid for mennesker med en nedsatt funksjonsevne.

Ledsageordningen i Århus kommune

Den overordnede målsetningen med ledsageordningen i Danmark er å øke mulighetene for et normalt liv og sikre deltakelse i samfunnet.

Støttekontakt på dansk

Det finnes ingen støttekontaktordning i Danmark, slik vi kjenner den i Norge. Her beskrives tjenestetilbudet som de tilbyr.

Støttekontakt på svensk

Her gis en oversikt over de svenske tjenestene kontaktperson/-familj, ledsagerservice og kontaktperson som er lovhjemlet i ulike lover.