Barnevernspedagog Carol Kjøpstad Vangsnes (til venstre) og sykepleier Linn Kristin Hellesø foran Solheimsgaten 11, der de jobber i den nye sentralenheten for støttekontakt i Bergen kommune. (foto: Ingebjørg Jensen)Høsten 2011 prøvde vi å finne den rette innfallsporten for støttekontakt - kandidater. Men på nettsidene var det ingen hjelp å få. 17. november 2011 sendte vi en epost til postmottaket i Bergen kommune, i håp om at den ville bli sendt videre til rette vedkommende: "Jeg vurderer å bli støttekontakt. Hvor skal jeg henvende meg da?"

Svaret uteble. Vi hadde nok havnet på det gamle, trege sporet.

48 enheter i Bergen kommune bruker støttekontakter. Før 2012 var det 24 enheter innen barnevernstjenesten, sosialtjenesten og forvaltningsenheten som fattet vedtak om støttekontakter. I tillegg var det 24 enheter som bare utøvde, det vil si rekrutterte og organiserte. Fylkesmannen, som har tilsynsansvar med at kommunene faktisk effektuerer vedtakene sine, kritisert Bergen for ikke å skaffe støttekontakter etter at vedtak ble gjort. Da bestemte kommunen seg for å opprette en sentralenhet for støttekontakter, og en databank for mulige støttekontakter fra januar 2012.

Grovsortering sentralt

Sentralenheten skal ha ansvaret for rekruttering, administrering og grunnopplæring av alle nye støttekontakter i hele Bergen kommune. De to ansatte skal stå for generell godkjenning av støttekontakter. Kandidatene som har blitt intervjuet, referansesjekket og godkjent av Avdeling for støttekontakt, havner i databanken. Fremdeles er det de enkelte enhetene som har ansvar for å koble støttekontakter med hjelpemottakerne. Men i databanken kan den enkelte saksbehandler i enhetene finne opplysninger om kjønn, alder, interesser og hvilken type tjenester søkerne ønsker å yte.

- Det er ikke tilstrekkelig at søkeren kan dokumentere kurs, for eksempel treningskontaktkurs hos idrettskretsen. Det er rimelig at også enhetene kaller dem inn til intervju. Kommunen må kvalitetsjekke alle søkere, for å sikre oss at de vi rekrutterer er skikket til oppgaven. Det å rekruttere støttekontakter i veldig åpne annonser kan tiltrekke seg personer som ikke er egnet. Vi må også sikre at støttekontakter som i praksis har vist seg uegnet, ikke kommer tilbake i banken, sa helse- og sosialrådgiver Steinar Løland i Bergen kommune før sentralenheten ble opprettet.

Meningen er at nye støttekontakter i Bergen kommune skal få tilbud om kurs etter hvert som de knyttes til et oppdrag. Kursingen har ikke kommet i gang ennå, men det første kurset blir arrangert på nyåret 2013. Avdelingen har tenkt å bruke innholdet i programmet «Fritid med mening» som utgangspunkt for kurset.

Spreke nettsider

I slutten av august 2012 hadde kommunen ennå ikke svart på vårt enkle spørsmål. Nå ville vi sjekke nettsidene igjen, for å se om porten til støttekontakttjenesten hadde blitt synlig etter den lovede omleggingen. Og denne gangen gikk det som en lek: Ved å søke på ordet "støttekontakt" kom det fram en god orientering, med blant annet denne ordlyden:

"Slik kan du bli støttekontakt: Ta kontakt med Avdeling for støttekontakt i Bergen kommune for å bli støttekontakt. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på denne siden. Avdeling for støttekontakt vil avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og ved godkjenning vil du bli registrert i Bergen kommunes nye støttekontaktbase. Der vil du være søkbar for kommunale enheter som trenger støttekontakt til sine brukere. Dette er barneverntjenesten, psykiatritjenesten, sosialtjenesten, hjemmesykepleien eller tjenester for psykisk utviklingshemmede. "

Vi klikket på "praktiske tips" og fikk vite at Bergen betaler kr. 151,20 kr pr time, og dekker utgifter og kjøregodtgjørelse for støttekontakten med maksimum 400 kroner per måned. Kommunen ansetter ikke støttekontakter, men hyrer dem inn som oppdragstakere. Dermed betales ikke feriepenger, og støttekontakten får ikke del i  tjenestepensjonsordningen i Bergen kommune. Men opptjent godtgjørelse blir innberettet som opptjent til Folketrygden. Bergen kommune har tegnet en egen ulykkesforsikring for støttekontakter hos KLP skadeforsikring. På nettsidene får vi også detaljer om hva forsikringen dekker.

Nå lurte vi på om hvilke krav kommunen stiller til støttekontaktene. På nettsiden var det lett å finne svaret: "For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år, være pålitelig og være trygg på deg selv. Det er ønskelig for den som trenger støttekontakt at du kan være støttekontakt over tid. Det kreves ingen fagbakgrunn, og du kan få tilbud om opplæring før oppstart. Støttekontakten må undertegne taushetsplikt. Det kreves politiattest for støttekontakter som utfører oppdrag for mindreårige eller utviklingshemmede".

På "Nettside om støttekontakt" sto det "Slik kan du bli støttekontakt", og ved hjelp av et klikk fant vi epostadresse og telefon til sentralenheten. 30. august sendte vi en ny epost, og sa oss " i utgangspunktet åpen for å jobbe med folk i alle aldre". Dagen etter kom svaret, med løfte om å bli kontaktet i løpet av september. Fem dager seinere fikk jeg telefon fra Linn Kristin Hellesø (høyre), som sammen med Carol Kjøpstad Vangsnes (venstre) har Ansvar for Avdeling for støttekontakt i Bergen kommune.

Databasen er i gang

Hellesø og Vangsnes samler informasjonen om alle som ønsker å bli støttekontakter i databasen. De som henvender seg på telefon, blir bedt om å sende inn epost med opplysninger om navn. Alder og adresse. Opplysningene fra epost og telefonsamtalene blir lagt inn i et skjema.

- Basen fungerer og er nå i drift. Videreutvikling av basen vil skje parallelt med driften.  Vi vil for eksempel få  mulighet til å skanne inn papirer som blir levert inn, forteller Hellesø, som nå vet at jeg er journalist, ikke en støttekontakt- kandidat.

Hva skulle du si i denne samtalen dersom jeg fremdeles ønsket å bli støttekontakt?

- Jeg ville ønsket å få vite mer om deg, fortelle om hvordan databasen fungerer, og om hvordan intervjuet foregår. Jeg ville fortalt at du bør ha med deg legitimasjon, cv, eventuelle attester og to referanser. Politiattest er bare aktuelt dersom du får oppdrag med barn eller psykisk utviklingshemmede. Ellers spør vi om vandel, men er ikke pålagt å be om vandelsattest.

Intervjuer på løpende bånd

Det har blitt stor pågang fra folk som vil bli støttekontakter etter at kommunen fikk den nye avdelingen som skal sluse inn støttekontaktene. Sannsynligvis har også den letthåndterlige hjemmesiden  bidradd sterkt til rekrutterings- boomen. Sentralenheten har også profilert seg godt i det siste: Avisannonser, eller stand når alle nye studenter samles i Grieghallen:

- Vi fikk henvendelser der med en gang, og nå er vi fullbooket med intervjuer. Vanligvis intervjuer vi sammen, men nå må vi gjøre det hver for oss for å få unna arbeidet, forteller Hellesø, som er utdannet sykepleier. Hun har jobbet som sykepleier i mange år, men før hun fikk stillingen i sentralenheten, jobbet hun i to år i et rekrutteringsbyrå for helsepersonell. Kollega Carol Kjøpstad Vangsnes er barnevernspedagog med bakgrunn fra den kommunale barneverntjenesten og eget konsulentfirma. Hellesø vet at det tidligere har vært veldig vanskelig for støttekontaktene å vite hvor de skal henvende seg:

- Når for eksempel en etat eller bydel lyste ut støttekontaktjobber, og fikk 20 søkere, betydde det ikke at de andre 19 var ubrukelige. Men de andre bydelene eller etatene fikk ikke vite om dem. Nå blir de liggende i databasen, og kan hentes fram. Det er også lettere å få utnyttet restkapasiteten hos støttekontakter som ikke får så mange timer som de gjerne vil ha.

Tekst og foto: Ingebjørg Jensen, epost ingis.jensen@c2i.net