Nattergalen retter seg mot studenter som
tar sosialfaglig utdanning og barn i alderen 8 – 12 år med minioritetsbakgrunn. Studentene som deltar i prosjektet er mentor for et barn en ettermiddag i uken gjennom hele skoleåret.Nattergalen

- Mentorene skal være en venn og et forbilde, samt en døråpner til det norske samfunn. Samværet med mentoren skal blant annet bidra til at barne føler seg trygg og få bedre selvfølelse. Derfor kalles prosjektet Nattergalen, fuglen som synger så vakkert om natten, når den føler seg trygg fortalte Marit Tverraabak som har ansvar for å følge opp prosjektet på en konferanse i Bodø.

Allerede etter et år ønsker Universitetet i Agder å gjøre Nattergalen til en fast ordning. Den største utfordringen handler om å rekruttere mange nok studenter som mentorer i prosjektet. En av årsakene til dette er at UiA samarbeider med to skoler i Kristiansand. Mange studenter verken jobber eller bor i Kristiansand, mens andre har familieforpliktelser. For å sikre nok mentorer har en derfor søkt og fått godkjent at noen mentorer også kan rekrutteres fra lærerutdanningen.

- Både studentene og barna som deltok i fjor er vedlig fornøyd med opplegget. Mange av barna har mestret ting de ikke klarte tidligere. Det gir økt selvtillit for barna, mens studentene får trening i å snakke med barna og styrket sin studentkompetanse. Dette er en kunnskap som ikke kan erstattes med forelesninger forteller Torunn A. Ask som er prosjektkoordinator for det lokale prosjektet på Agder.

Nattergalen startet ved Högskolan i Malmö i 1997 og tilbys idag i seks europeiske land.

Mer informasjon om dette spennede prosjektet i regi av Barne- og Likestillingsdepartementet finner du her.


Av Anders Midtsundstad